Buurt Whatsapp Ospel

20 jaar Dorpsraad Ospel | BuurtsWhatsApp Ospel anno 2016

Initiatief: BuurtsWhatsApp Ospel anno 2016

Aanleiding: Signaleren van verdachte situaties in Ospel

 

Het initiatief is ontstaand in 2015 en is begin 2016 uitgerold binnen de kern Ospel als 1e binnen de gemeente Nederweert.

 

Veiligheid verdient altijd aandacht en het is goed om daar steeds bewust en alert op te zijn. Zo ook binnen gemeente Nederweert en in het bijzonder Ospel.

Dorpsraad Ospel, als initiatiefnemer, heeft destijds binnen gemeente Nederweert aan de wieg gestaan om de BuurtsWhatsApp tot leven te brengen en was ook de eerste met de opzet en invulling zoals we deze tot op dit moment kennen. We zijn dan ook vaak voor kennis en advies gevraagd bij de opzet van dergelijke initiatieven in de gemeente.

Momenteel heeft Ospel 5 groepen waarin zo’n 500 inwoners deelnemen om Ospel veiliger te maken. Hier is destijds voor gekozen omdat de groepsgrootte 100 gebruikers was.

Voor de beheerders van de diverse WhatsApp groepen binnen de gehele gemeente is er een beheerdersappgroep om ervaringen en berichten te kunnen wisselen. Ook hebben we als Ospel ervoor gezorgd dat we onderdeel zijn van de WhatsApp groepen van aangrenzende kernen als Ospeldijk en Budschop om ook zo berichten die Ospel aangaan snel te kunnen delen.

Bij aanvang zijn er een aantal spelregels opgesteld welke het gebruik van de BuurtsWhatsApp in Ospel soepel moeten laten verlopen. Hiervoor is een ezelsbruggetje gemaakt. Genaamd SAAR

  • S = Signaleer
  • A = Alarmeer 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed)
  • A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen)
  • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en de situatie in de gaten te houden

Belangrijk, en om niet te vergeten, is dat het is ontstaan om extra oren en ogen te creëren, het niet de bedoeling is om voor eigen rechter te spelen en juist bedoeld voor extra alertheid en bewustwording te zorgen.

Voordat we gestart zijn hebben we ons als Dorpsraad Ospel goed laten informeren over de mogelijkheden en alternatieven. Zo hebben we ook naar initiatieven als bijvoorbeeld Next Door gekeken, welke geschikt zijn voor het stimuleren van bijvoorbeeld onderlinge communicatie, verkoop of uitleen van producten, andere initiatieven, benodigde hulp, enz.

De BuurtWhatsApp is specifiek bedoeld om actuele verdachte situaties vroegtijdig te signaleren, melden en bij voorkeur te verstoren. Dus niet bedoeld voor gevonden voorwerpen, vermiste huisdieren, plaatsen van activiteiten enz.

Het doel van een BuurtWhatsApp is juist het zorgen voor meer ogen en oren op straat in het daglicht van veiligheid. Ospel wordt op deze manier preventief in de gaten gehouden door onze inwoners en buurtbewoners zelf. Het is dus een burgerinitiatief en niet opgelegd vanuit de gemeente of overheid. De politie maakt geen onderdeel uit van de BuurtsWhatsApp groepen en komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Zoals gezegd heeft het de bedoeling om de plannen te verstoren van de verdachte persoon. Door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon, alleen als dit veilig kan zonder risico’s!

We zijn dan ook trots dat het door de jaren heen nog steeds zijn vruchten afwerpt. Gelukkig vallen de meldingen erg mee en kunnen we concluderen dat we hiermee Ospel een extra stukje veiliger gemaakt hebben met behulp van dit initiatief.

Door de jaren heen zien we dat ook dat inwoners niet altijd het ezelsbruggetje SAAR goed toepassen. Vanuit het initiatief is het dan ook de kracht van herhaling en aansturen op het belang waarvoor het bedoeld is.

Meldingen van vermiste of loslopende dieren, enz…zijn dan in de basis niet bedoeld om in de BuurtsWhatsApp te plaatsen. We begrijpen waarom het gebeurt, onderkennen het belang en het gevoel. Echter ervaren we ook dat deze zaken juist zorgen dat er inwoners afhaken en hierdoor het doel voorbijschieten. Ook de functionaliteiten van oa WhatsApp breiden zich uit en biedt intussen ook mogelijkheden voor een community op te richten voor juist specifieke zaken als gevonden voorwerpen, vermiste huisdieren, enz… We moedigen als dorpsraad deze burgerinitiatieven enorm aan, maar zien het niet als taak van ons als Dorpsraad Ospel om dit te faciliteren of op te zetten.

Uiteraard evalueren we regelmatig de gang van zaken en horen graag jouw ideeën, welke zeer nuttig en van toegevoegde waarde kunnen zijn. Omdat de groepsgrootte nu enorm is uitgebreid en gezien de huidige aantallen overwegen we om alles naar 1 groep te verplaatsen.

Loop je rond met een gekoesterde wens, speel je met gedachten iets voor Ospel op te zetten of heb je ideeën voor de BuurtsWhatsApp? Meld je dan gerust bij ons als dorpsraad en zijn graag bereid met jou van gedachten te wisselen en je te ondersteunen bij het verwezenlijken van jouw initiatief.

Ben je nog geen onderdeel van de BuurtsWhatsApp Ospel en wil je jezelf aanmelden?

Meld je dan via deze link: BuurtWhatsapp – Dorpsraad Ospel