20 jaar dorpsraad Ospel | Crossbaan Ospel

Dorpsraad Ospel bestaat dit jaar 20 jaar. Komende tijd blikken we terug op de verschillende mooie en bijzondere initiatieven die in de afgelopen jaar tot stand zijn gekomen.

Vandaag: Crossbaan Ospel

Het laatste en meest recente succes van Dorpsraad Ospel. De crossbaan van Ospel, gelegen aan de Korenbloemstraat in Ospel, tegenover basisschool De Schrank.

Wat in 2021 begon als een wens van een 8-jarige jongen en vervolgens zijn vader enthousiast wist te maken is de aanzet van een prachtig idee. Neem daarbij de talloze tripjes naar de crossbaan in Nederweert om te crossen wat tot slot resulteerde in het idee om dit ook in Ospel te realiseren. Zo gezegd zo gedaan trok vaderlief de stoute schoenen aan en na contact met de leefbaarheidregisseur klopte aan bij Dorpsraad Ospel.

De eerste contacten met de leefbaarheidregisseur waren niet zozeer gericht op het realiseren van een nieuwe crossbaan voor en in Ospel, maar op de veiligheid van de baan, Er was een onveilige situatie ontstaan doordat de betonnen buizen bloot waren komen te liggen. Dit is na de melding direct en correct opgelost door Gemeente Nederweert, zodat er weer een veilige baan is.

Nadat deze gemotiveerde vader de enthousiaste wens van zijn zoon heeft toegelicht, maar ook dat het hem vele toekomstige ritjes naar Nederweert zou schelen, heeft dit ervoor gezorgd dat we als Dorspraad Ospel het eens waren dit als initiatief te ondersteunen. Dit betreft een breder initiatief dan alleen het pimpen van de baan en tijdens de toelichting zijn al diverse ideeën gepasseerd na een korte brainstorm. De vader is gevraagd om als initiatiefnemer te fungeren, daar we als Dorpsraad Ospel niet de kar trekken maar juist ondersteunen en mee helpen aanjagen. 

We begrijpen dat iedere initiatiefnemer druk is, zo ook deze, en dan zit je niet te wachten op ‘extra’ werk. In dit geval hebben we als dorpsraad juist gekeken en het gesprek aangegaan hoe we de initiatiefnemer kunnen ondersteunen, taken kunnen beleggen met als doel de motivatie zo hoog mogelijk te houden.

De eerste stap was een overleg met de gemeente om het initiatief verder toe te lichten en te bespreken wat de stappen zijn. Daarbij zijn we op locatie geweest en heeft er een gesprek met de buurtvereniging en omwonende plaatsgevonden over de mogelijkheden en bezwaren. Belangrijkste is hierbij dat er gekeken is naar wat wel mogelijk is en daar een passende weg in te vinden met alle partijen

Aangezien het tegen het eind van 2021 aanliep was er nog budget beschikbaar vanuit de gemeente om een aanpassing te doen in de crossbaan. Op dit moment hebben we als dorpsraad op de rem getrapt en aangegeven dat ons dit geen goed idee leek. Elke aanpassing hoe groot of klein ook, het is van belang dat we dit doen met aansluiting op de doelgroep. Laat dit laatste nu de aanleiding zijn geweest om de doelgroep een belangrijk onderdeel te laten zijn en daarmee het juiste draagvlak te creëren. 

Hierna is het plan aangescherpt en is in samenwerking met de gemeente een nieuwe planning opgesteld.

Het vervolg was een middag plannen op de basisschool met kinderen om mee te denken in het ontwerp van een nieuwe crossbaan. Om ze enthousiast te maken heeft een docent de BMX-kampioene, wonende in Ospel ook uitgenodigd. Alle verzamelde en opgedane ideeën zijn verwerkt in een definitief ontwerp.

Op basis van dit ontwerp is na goedkeuring vervolgens een offerte opgevraagd voor realisatie en is de initiatiefnemer in combinatie met de dorpsraad gevraagd om de aanvraag voor de financiering binnen het leefbaarheidsbudget op zich te nemen. Deze is na beraadt unaniem goedgekeurd en kon de realisatie aanvangen.

De laatste stap was de voorbereiding van een spetterende opening. Hierbij zijn naast de doelgroep, de basisschool, ook de buurtvereniging, Tour d’Oospel, pastoor voor de opening en zegening, een lokale jeugdige DJ en uiteraard de BMX-kampioene.

Het was op 26 mei 2023 een fantastische opening en afsluiting van een geweldig traject met alle partijen.

Tot op de dag vandaag wordt het crossbaantje tot volle tevredenheid gebruikt. We kijken vooruit naar een bredere benutting van het crossbaantje en om aan nieuwe uitdagende initiatieven bij te dragen als Dorpsraad Ospel.