20 jaar Dorpsraad Ospel | Eetpunt Ospels Uitje

Dorpsraad Ospel bestaat dit jaar 20 jaar. Komende tijd blikken we terug op de verschillende mooie en bijzondere initiatieven die in de afgelopen jaar tot stand zijn gekomen.

Vandaag: Eetpunt Ospels Uitje

In 2009 is de Dorps Ontwikkelings Visie (DOV) door de Dorpsraad opgesteld. Tijdens de informatieavond werd gevraagd aan de bezoekers om aan te geven waar behoeft aan was. Een van de plannen was om een open eettafel te organiseren in gemeenschapshuis Haaze-Hoof. Doel was om inwoners bij elkaar te brengen om gezamenlijk te dineren voor een kleine bijdrage. Doelgroep zou moeten bestaan uit senioren, alleenstaande, eenzame inwoners, inwoners met een kleine beurs die door middel van dit project uit hun eenzaamheid kunnen geraken. Door dit project zou de leefbaarheid en saamhorigheid van deze groep inwoners worden bevorderd. De dorpsraad heeft dit project opgestart. Doel was wel om met een groep vrijwilligers maandelijks te koken voor een groep van ca. 50 bezoekers. Belangrijk was om streekproducten te gebruiken van plaatselijke ondernemers en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Echter de keuken in het gemeenschapshuis Haaze-Hoof voldeed niet aan de gestelde eisen en was gedateerd. Belangrijk was om het bestuur van het gemeenschapshuis bij dit project te betrekken. Gelukkig hadden we een bestuurslid dat zowel lid was van de Dorpsraad als van het bestuur van het gemeenschapshuis Haaze-Hoof. Het gemeenschapshuis steunde het initiatief van de dorpsraad. Door Haaze-Hoof werd een subsidieverzoek ingediend bij het Oranjefonds in november 2009 voor een nieuwe multifunctionele keuken zodat de vrijwilligers van het eetpunt hiervan gebruik zouden kunnen maken. Op 16 december 2009 ontving Haaze-Hoof een brief van het Oranje Fonds dat het ingediende plan werd voorgedragen in het kader van Toplocatie in Actie en dat het plan mocht worden uitgevoerd en dat het Oranje Fonds een bijdrage zou leveren van maximaal € 50.000,00. De start was gemaakt en de plannen van de nieuwe keuken konden worden uitgevoerd.

Door de dorpsraad werd een plan van aanpak opgesteld voor een eetpunt. Om een groep vrijwilligers bij elkaar te krijgen voor het eetpunt was geen enkel probleem. Binnen twee weken hadden we 7 gemotiveerde vrijwilligers. Echter we hadden geen startkapitaal om het eetpunt op te starten terwijl de plannen er wel waren. Positief zijn en blijven en vertrouwen hebben was het motto. Door de dorpsraad werd een subsidieverzoek ingediend bij het Rabo Dichterbijfonds. In mei 2011 werd het initiatief van de dorpsraad gekozen als het beste idee en het volledige bedrag voor het opstarten van het eetpunt werd toegekend. Een geweldige opsteker voor de dorpsraad als initiatiefnemer.

We konden aan de slag. De keuken werd geplaatst in Haaze-Hoof en de plannen konden worden uitgevoerd. Op 6 juli 2011 was het zover. De opening van het 1e Ospel Uitje door wethouder Van de Mortel en Henk Venner van de Dorpsraad. De vrijwilligers waren er klaar voor en zorgden voor een geweldig en sfeervol diner. Elke tweede woensdag van de maand staat de chef-kok en haar vrijwilligers klaar om 50 gasten te bedienen. Het aantal gasten is zo groot dat er zelfs een wachtlijst was. Inmiddels zijn we 12 jaar verder en voor velen inwoners van Ospel is het eetpunt een echt “Ospels Uitje”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *