20 jaar dorpsraad Ospel | “Kom over de drempel” 2004

In Ospel werd al jarenlang  veel hinder ondervonden van de verkeersdrempels die waren aangelegd in de Onze Lieve Vrouwestraat en de Lochtstraat in het centrum van Ospel. De hinder voor de omwonenden bestond  uit geluidsoverlast, trillingen en verkeersonveiligheid  voor het (fiets)verkeer.

Er was in 1997 een aantal verkeersmaatregelen genomen die niet het beoogde effect hadden behaald. Er  werd vaak en langdurig geprotesteerd door de omwonenden, hetgeen heeft geleid tot een dik dossier bij de gemeente Nederweert, maar tot 2004 werden er geen adequate oplossingen genomen om  de hinder  van de vele verkeersdrempels op te lossen.

De toen nog “jonge” dorpsraad heeft de problematiek opgepakt en opnieuw aan de orde gesteld bij de gemeente Nederweert.

Om niet weer meer papier toe te voegen aan het dossier had de dorpsraad een korte documentaire verfilmd over de ervaringen van de omwonenden. Deze documentaire “Kom over de drempel” werd op 6 september 2004 in de raadscommissie grondgebiedzaken vertoond onder het hoofdstuk “spreektijd voor burgers”. Een unieke situatie omdat dit nog nooit in een commissievergadering was getoond. Dit heeft wel de nodige aandacht gekregen in de media waardoor dit onderwerp extra aandacht kreeg.

 

Naar aanleiding van deze documentaire besloot de commissie grondgebiedzaken van de gemeente  dat er samen met de omwonenden, de dorpsraad en de verantwoordelijk wethouder Mart van de Mortel gezocht zou gaan worden naar oplossingen.

Op 16 november 2004 werden alle inwoners van Ospel uitgenodigd om deel te nemen aan de informatieavond. Ook alle Ospelse raadsleden werden persoonlijk uitgenodigd voor de avond. Doelstelling van deze avond was om een werkgroep te formeren, onder  onafhankelijke deskundige begeleiding, die voorstellen ging doen om de problemen opgelost te krijgen. Om het onderwerp onder de aandacht te brengen werd de media ingeschakeld.

Tijdens de bijeenkomst werd een werkgroep geformeerd bestaande uit 15 personen en de ROVL, als onafhankelijk deskundige, die het gehele project begeleidde.

Er volgden diverse informatieavonden waar vele ideeën de revue passeerden. Er werden diverse varianten uitgewerkt en gepresenteerd aan de werkgroep. Samen met de inwoners en gemeenten werd een plan voorgesteld waar de werkgroep en de gemeente zich in konden vinden. Het plan was om de drempels te vervangen door asverspringingen.

Op 14 juni 2005 werd het definitieve plan gepresenteerd aan de inwoners van Ospel. Tijdens de bijeenkomst werd positief gereageerd op de plannen.

Probleem was nog dat de financiële middelen ontbraken om het plan uit te voeren. Gelukkig had de dorpsraad in een vroeg stadium de raadsleden geraadpleegd of zij de plannen van de werkgroep steunden en bereid waren hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen. Kosten van het project waren € 100.000,00 terwijl er slechts € 40.000,00 beschikbaar waren. Uiteindelijk heeft het project € 136.000,00 gekost.

In juni 2006 werd gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden. De aanwonende waren verlost van het geluidsoverlast en konden weer rustig slapen mede door inzet van de dorpsraad en de inwoners die zich hard hebben gemaakt voor deze oplossing.