20 jaar Dorpsraad Ospel | Voetgangersoversteekplaatsen

Dorpsraad Ospel bestaat dit jaar 20 jaar. Komende tijd blikken we terug op de verschillende mooie en bijzondere initiatieven die in de afgelopen jaar tot stand zijn gekomen.

Vandaag: Voetgangersoversteekplaatsen

Samen met de KBO en Ouderraad van Basisschool De Schrank heeft de Dorpsraad zich ingezet om 3 oversteekplaatsen te realiseren. Het oversteken van de doorgaande weg van Ospel werd al lange tijd als onveilig ervaren door met name ouderen en kinderen. In eerst instantie is een lang traject met de gemeente doorlopen waarin de mogelijkheden voor een oversteekplaats werden bekeken. Helaas leidde dat niet tot het gewenste resultaat. In een laatste poging om tóch tot resultaat te komen zijn we feitelijk opnieuw begonnen en hebben het probleem en doel opnieuw in kaart gebracht. 

De behoefte bleek niet op te lossen met één oversteekplaats, maar er waren 3 oversteekplaatsen nodig om logische looproutes te faciliteren. Dit is met name gericht op ouderen van en naar kerk, Wozoco, en Haaze-hoof en kinderen onderweg van en naar school. Samen met de verkeersdeskundigen van de gemeente is vervolgens een plan uitgewerkt. Hoewel het voorstel in principe niet paste bij de gemeentelijke plannen heeft de Dorpsraad met steun van de gemeenteraadsfracties alsnog een positief besluit van het college van Burgmeester en Wethouders weten te bereiken. Daarna zijn de oversteekplaatsen uitgevoerd tegelijk met andere werkzaamheden aan de weg. 

Het leek daarmee allemaal positief afgerond, maar ondanks de betrokkenheid van veel partijen en uitgebreide communicatie was één punt over het hoofd gezien: Tour D’Oospel, zij waren minder blij met een middengeleider op de finishlijn! Samen met de organisatoren van Tour D’Oospel zijn we als Dorpsraad nogmaals met de gemeente in gesprek gegaan. De gemeente heeft vervolgens nog een aanpassing gedaan waardoor ook dit punt werd opgelost en we in Ospel dus al enkele jaren veilig kunnen oversteken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *