20 jaar Dorpsraad OSPEL

Door een aantal politieke partijen werd het idee geopperd om een Dorpsraad op te richten in 2002. Er vonden enkele gesprekken plaats met raadsleden. Een tussenschakel tussen de inwoners en de gemeente, dat was het idee. Enkele vrijwilligers gaven  aan om de kar te willen trekken. Na diverse gesprekken hebben ze daar een invulling aan gegeven die paste bij de doelstellingen. Belangrijke aandachtspunten waren;

  • Stichting met als doel: de leefbaarheid verhogen in het dorp;
  • De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemeen belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen;
  • De dorpsraad is niet politiek gebonden;
  • De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Ospel. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partijen kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Ospel.

Op 28 april 2002 was het zover. Stichting Dorpsraad Ospel werd opgericht en de oprichtingsakte werd door de notaris opgemaakt.

Zeker in het begin was het moeilijk voor de dorpsraad. De gemeente zag de dorpsraad als “weer” een extra tussenschakel die de besluitvorming zou vertragen. Waarom weer de dorpsraad raadplegen in zaken die toch al duidelijk waren?

Lopende de jaren is de dorpsraad geaccepteerd door de gemeente als een gesprekspartner over zaken die Ospel aangaan. Ook de gemeente is er zich van bewust dat participatie van groot belang is. Als je de burgers in een vroeg stadium bij onderwerpen betrekt  is de acceptatie groter. Zo heeft de gemeente Nederweert wijkcoördinatoren aangesteld die periodiek overleg hebben met de dorpsraden en die lijntjes kort houden.  Inmiddels zijn in alle dorpskernen dorpsraden  actief en jaarlijks worden alle dorpsraden uitgenodigd bij de gemeente om van gedachte te wisselen over tal van onderwerpen met het college.

Op 28 april 2023 bestaat de dorpsraad 20 jaar. Een mijlpaal waar we trots op mogen en kunnen zijn. Een groep gemotiveerde vrijwilligers die zich graag inzetten voor de gemeenschap om ons mooie dorp “Doospel”  leefbaar te houden waar het goed  wonen is.

In een periode van 20 jaar is er veel veranderd. De dorpsraad heeft veel activiteiten opgepakt en zijn mede door de inzet van bestuursleden en vrijwilligers gerealiseerd. Daar mogen we best trots op zijn. Dit jaar zullen we in het kader van ons 20 jaar bestaan dan ook vele activiteiten de revue laten passeren die we gerealiseerd hebben.  Wij zullen de inwoners tweewekelijks informeren over  een activiteit gedurende het bestaan van de dorpsraad.

Website Dorpraad Ospel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *