Bestrijding eikenprocessierups start vanaf maandag 26 april

De aannemer verwacht in de week van 26 april te starten met de bestrijding van de eikenprocessierups. Er zit dan voldoende blad aan de boom. U kunt een tractor met een spuitunit zien rijden. Huiduitslag, jeuk, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen; het kan u allemaal overkomen als u in contact komt met de brandharen van deze rups. En daarom bestrijden we dit diertje al jaren preventief.

Overlast zoveel mogelijk beperken

Binnen de gemeente is er vanaf het begin voor gekozen om preventief te bestrijden om zoveel mogelijk overlast te beperken. Doel van onze huidige aanpak is enerzijds te komen tot een bestrijding die goed aansluit op de huidige wetgeving. Anderzijds willen we zodanig bestrijden dat de overlast van de processierups zo klein mogelijk blijft.

Preventieve bestrijding

De bestrijding zal voor het overgrote deel preventief plaatsvinden door de bomen te bespuiten met een biologisch middel. Doordat de rupsen van het blad eten, krijgen ze het middel binnen en sterven voordat ze brandharen krijgen. Voordeel hiervan is dat er bijna geen overlast ontstaat doordat de rupsen bestreden worden als ze nog geen brandharen hebben.

Nabehandelen

Naast de preventieve methode is het ook mogelijk om de eikenprocessierupsen weg te zuigen of weg te branden. Dit noemen we nabehandelen. Voordeel van deze methode is dat hier geen andere rupsen door gedood worden. Nadeel is dat het wegzuigen of wegbranden duurder is, en dat we rupsen gaan behandelen die inmiddels brandharen hebben en dus al overlast kunnen veroorzaken.

Overlast afgenomen

In voorgaande jaren hebben we de eikenbomen langs bijna alle verharde en een groot gedeelte van de onverharde wegen en fietspaden preventief bespoten. Hierdoor is de overlast door de eikenprocessierups aanzienlijk afgenomen. Door op minder locaties te spuiten, lopen we kans meer overlast te krijgen en zal er meer nabehandeling plaats moeten vinden.

Meer informatie

Via de website van de Gemeente Nederweert worden inwoners op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen over de eikenprocessierups. Hier vindt u ook algemene informatie met betrekking tot gezondheidsklachten, preventie en een tekening met daarop de locaties waar de bestrijding plaatsvindt. Ook kunt u kijken op de landelijke website over de eikenprocessierups www.processierups.nu.

Bron: Gemeente Nederweert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *