Dorpsraad OspelEvenementInwoners

DOe es Ospel

Op zondag 24 april kun je meedoen aan de foto-tocht ‘DOe es Ospel’. Deze wordt georganiseerd door Dorpsraad Ospel. Naast het uitreiken van maar liefst 9 welkomstmanden om 13.30u hebben we een looptocht georganiseerd voor iedereen. Hoe goed ken je Ospel eigenlijk? Weet…
InwonersPeelklokje

Peelklokje 1-9 april

Vrijdag 1 april, 1e vrijdag van de maand : ziekencommunie. Zaterdag 2 april, 19.00 Avondviering, Zondag 3 april, 5e zondag van de 40-dagentijd, 10.00 Hoogmis, Zaterdag 9 april, vooravond Palmzondag, 19.00…