Categorie archieven: Huis & Tuin

Gemeente Nederweert biedt meer ruimte om te bouwen

Beleidsregel ‘bouwen in tuinen 2021’ Er is een grote vraag naar woningen. Wij willen graag dat er versnelling komt in de woningbouw. De gemeente Nederweert wil het daarom mogelijk maken om, onder bepaalde voorwaarden, een woning te bouwen in de bebouwde kom. “Het huidige beleid biedt die mogelijkheid niet als het bestemmingsplan woningbouw niet rechtsreeks […]

Gemeente Nederweert, woningcorporaties en huurders maken prestatieafspraken

NEDERWEERT – De gemeente Nederweert, de Woningvereniging Nederweert, woningcorporatie Wonen Limburg en vertegenwoordigers van huurders hebben het ‘Meerjarig Kader Prestatieafspraken 2021-2025’ ondertekend. Het is voor het eerst dat de partijen samen afspraken voor de middellange termijn vastleggen. Vijf belangrijke thema’s komen aan bod: beschikbaarheid, betaalbaarheid, wonen met zorg/bijzondere doelgroepen, duurzaamheid en leefbaarheid. De meerjarenafspraken geven […]