Financieel huishoudboekje gemeente Nederweert op orde

NEDERWEERT – Terwijl veel gemeenten financieel moeten bezuinigen, stelde de gemeenteraad van Nederweert begin november de Programmabegroting 2021-2024 vast, inclusief een sluitende meerjarenbegroting. Inmiddels is de begroting door de provincie positief beoordeeld. Nederweert heeft de zaken goed op orde.

Na het vaststellen van de begroting door de gemeenteraad wordt deze in het kader van provinciaal toezicht naar de provincie gestuurd. “Dat is gebruikelijk en gebeurde in vol vertrouwen”, aldus wethouder Carla Dieteren (Financiën). Provinciaal toezicht is van belang, zodat inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat het financiële beleid van hun gemeente beschermd en geborgd is.

Interne controle
In een interne controle beoordeelde een accountant, vooruitlopend op de jaarrekeningcontrole 2020, of er punten zijn die extra aandacht nodig hebben. De accountant heeft in december zijn bevindingen in een managementletter gepresenteerd. Daaruit blijkt dat het controlebeleid van de gemeente Nederweert deugt. Er zijn vooralsnog geen bijzonderheden voor de jaarrekeningcontrole 2020.

Vertrouwen
Een herverdeling van het gemeentefonds in 2023 en de flinke kosten in het sociaal domein brengen onzekerheden mee voor alle gemeenten. “We blijven onze uitgaven goed doordenken. Bovendien denkt de gemeenteraad constructief mee over oplossingen. Als college hebben we dan ook vertrouwen in het nieuwe jaar”, aldus de wethouder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *