Gezamenlijke collectedagen

3 en 4 april 2023 waren de gezamenlijke collectedagen. De dag erna 5 april zijn de collectebussen ingeleverd en geteld. Op zaterdag 8 april werden de vaste collectebussen bij Phicoop Coöp en Bakkerij Kessels opgehaald. De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit jaar kunnen wij terugkijken op een geslaagde collecte met voor ieder doel een heel mooie opbrengst. De collectanten en de coördinatoren hebben reeds een bedankbrief ontvangen voor hun vrijwillige inzet en het mooie resultaat dit jaar met een lichte stijging t.o.v. 2022. Zonder deze inzet was zo’n mooi resultaat niet mogelijk!

Bij deze zeggen wij u, mede namens alle Goede Doelen hartelijk dank voor uw gulle gave. Ook danken wij onze sponsor Drukkerij Buijs voor hun bijdrage. Zij zorgde ervoor dat we de kosten nog iets konden drukken. Ook danken wij Phicoop Coöp Ospel en Bakkerij Kessels voor hun medewerking.
 
De Dorpsraad Ospel zal wederom zorg dragen dat de middelen zo spoedig mogelijk naar de goede doelen zullen worden overgemaakt.

Wilt u een extra steentje bijdragen aan onze Goede Doelen? Meldt u dan als collectant!
Wij zijn blij met iedere extra hand want vele handen maken licht werk!
Aanmelden kan bij Irma Gielen: irma.isaid@gmail.com of 06-10120659

Wij hopen dat wij volgend jaar ook weer op u mogen rekenen. Medio november gaan we aan de slag met de organisatie voor 2024.

Nogmaals bedankt en graag tot volgend jaar!

Werkgroep Gezamenlijke Collecte Ospel/Ospeldijk 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *