Kerstvieringen in Ospel thuis te volgen

OSPEL- Dankzij pastoor Koumans kunt u met a.s. Kerstmis twee Eucharistievieringen vanuit de parochiekerk van Ospel thuis ontvangen : op Kerstavond 24 december om 22.00 uur de nachtmis en op 1 e Kerstdag om 10.00 uur de hoogmis. Zij worden uitgezonden via Nederweert24, Ospel Actueel en Weert TV.

VRIENDEN VAN DE PAROCHIE OSPEL
KERSTVIERINGEN THUIS

In de nachtmis mogen er geen gelovigen bij zijn, in de hoogmis maximaal 30, zoals de laatste tijd gebruikelijk. Pastoor Koumans vind het in de huidige omstandigheden belangrijk, dat parochianen toch in de gelegenheid zijn een kerstviering mee te beleven. Op Palmzondag, Pasen en Pinksteren liet pastoor Koumans de eucharistievieringen ook uitzenden, wat door parochianen en anderen ten zeerste werd gewaardeerd.

Livestream

Het zijn drukke dagen voor pastoor Koumans : na het uitreiken van de ziekencommunie op
woensdagmorgen volgen de drie drukke kerstdagen. Wat hem verdriet is het gemis van de
collecte opbrengst, die met kerstmis altijd bestemd is voor de verwarming van de kerk.
In de kerkberichten in het weekblad herinnert hij hier op bescheiden wijze aan. In vroeger jaren waren er “bedelpastoors”, die telkens vanaf de preekstoel de gelovigen aanspoorden – bijna dwongen – om de parochie toch maar financieel te steunen. Tot die categorie pastoors behoort pastoor Koumans niet, terwijl hij toch erg bezorgd is om de parochie en de exploitatie.

De “Vrienden van de Parochie Ospel” is in 1999 opgericht om de parochie financieel te
ondersteunen. Uit dit fonds konden diverse aanschaffingen voor de eredienst worden gerealiseerd of ondersteund. Het bestuur vindt het passend om de woorden van meneer pastoor te ondersteunen. Bij de restauratie van de kerktoren en het kerkorgel reageerden parochianen en het Ospelse verenigingsleven spontaan op oproepen van meneer pastoor om bij te dragen in de kosten. Dit droeg royaal bij aan de uiteindelijke restauraties. Ook nu de parochie als gevolg van de coronamaatregelen inkomsten misloopt is extra ondersteuning belangrijk.

Door geringer kerkbezoek in de weekends, bij begrafenissen en jubilea brengen collectes minder op. Ook nemen misintenties af, terwijl kerkbezoekers toch een verwarmde kerk verdienen. Het vervallen van de kerstcollectes is dus ook een tegenvaller. Zulke tegenvallers kan de parochie nauwelijks hebben om de exploitatie op peil te houden. Het verdient extra zorg en aandacht van de parochiecommissie en van ons als parochianen.

Voor wat, hoort wat ?
Onder het motto : “Voor wat, hoort wat” nodigt het bestuur van de ”Vrienden van de Parochie” u uit om als waardering voor het werk en de inzet van pastoor een al of niet “bescheiden” collectebedrag over te maken op NL94 RABO 01403.01.879 t.n.v. de parochie Ospel m.v.v. kerstcollecte. Of bij een bezoek aan de kerststal een gift in de offerblok. Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en zeggen u graag dank. (Op 1e en 2e kerstdag is bezoek aan de kerststal mogelijk tot 16.00 uur : binnengaan via de hoofdingang, naar buiten via de zijuitgangen – voldoende afstand – met mondkapje).

Het bestuur van de “Vrienden van de Parochie”,
Sjef Geuns, Jo Hermans, Jan Reijnen.

Headerfoto Nederweert24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *