Politiek

“Met nieuwe energie en helder eigenaarschap” Begroting gemeente Nederweert 2022Het college van B&W stelde vorige week de programmabegroting voor 2022 vast. Wethouder Carla Dieteren is tevreden: “Er is sprake van een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025. Het is goed te constateren dat we nog altijd een financieel gezonde gemeente zijn”. Op dinsdag 9 november spreekt de gemeenteraad over de begroting.

“De programmabegroting 2022-2025 is de laatste begroting in deze raadsperiode”, vervolgt wethouder Dieteren. “Diverse raadsbesluiten brengen aanzienlijke investeringen met zich mee en hebben een flinke impact op de gemeentelijke begroting. Daarnaast staan al een aantal jaren de rijksbijdragen voor het sociaal domein niet in verhouding tot de uitgaven die we moeten doen. Desondanks is het ons gelukt om middelen vrij te blijven maken voor goede zorg voor onze inwoners”.

In de steigers

“Veel wensen zijn in de afgelopen jaren gerealiseerd of staan in de steigers. Maar Nederweert is nooit af. Eén raadsperiode is vaak te kort om alle voornemens om te zetten in concrete uitvoering. Zo is de inrichting van het gebied Bengele/Uijtwijck een lange termijn proces. En de ontwikkeling van MFA De Pinnenhof verloopt voortvarend maar kost tijd. De  ver/nieuwbouw is uiterlijk in 2023 gereed. Het bouwen van woningen voor onze inwoners blijft het credo voor de komende jaren. En voor ondernemers verkent de gemeente ruimte om te starten of door te stromen. Het bereiken van de klimaatdoelstellingen zal de komende jaren veel meer inzet en budget vragen. En binnen het sociale domein zorgt de gemeente er met anderen voor dat iedereen meetelt en mee kan doen, voor goede en betaalbare zorg en voor kansen voor mensen die nu geen werk hebben.”

Vooruitblik

“Bij de vaststelling van de Kadernota heeft de gemeenteraad al besluiten genomen over de ontwikkelingen voor de komende jaren. Nieuw in deze begroting zijn het voorstel om twee padelbanen te realiseren bij NTC’72, een nieuw beleidsplan openbare verlichting en het crisis- en expertteam jeugdhulp, aldus wethouder Dieteren”

Conceptbegroting en BIEO

De gemeente heeft, net als voorgaande jaren, een Begroting In Eén Oogopslag (BIEO) gemaakt. De BIEO maakt op een overzichtelijke wijze duidelijk waar de belangrijkste budgetten naartoe gaan. Zowel de BIEO als de conceptbegroting 2022-2025 staan op de gemeentelijke website.

Begrotingsbehandeling online volgen

Op dinsdag 9 november behandelt de gemeenteraad, op voorstel van het college van B&W, de begroting 2022. De begrotingsbehandeling is live te volgen via de website van de gemeente of via Nederweert24. De begrotingsbehandeling begint om 16.00 uur.

Ook interessant
EconomiePolitiekZorg & Welzijn

Speel je mee? Ga de strijd aan tegen drugscriminaliteit!

Een speciale eenheid is een bende drugscriminelen op het spoor. Help jij mee de bende te…
Lees verder
Politiek

Groenlinks doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen Nederweert en Weert

De kandidatencommissie van Groenlinks heeft geconcludeerd dat er voldoende geschikte kandidaten zijn…
Lees verder
Politiek

Jorik Franssen voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker Nederweerter VVD

Gemeenteraadslid Jorik Franssen is voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker voor de…
Lees verder
Nieuwsbrief
Wil je niets missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actualiteiten, verhalen en inspiratie
in Ospel, Ospeldijk en omgeving. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *