Gepubliceerd:
Laatste update:

Nieuwe Peelklokje nu online

OSPEL - Het nieuwe Peelklokje is online. In deze editie naast de gebruikelijke kerkdiensten onder meer aandacht voor de collecte missionarissen, geslaagden en de betekenis van kermis

KERKDIENSTEN 17 - 24 juni 

Zaterdag 24 juni, hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes de doper, vooravond kermis,

19.00 (Samenzang)

ghm Sjef Veugen en Nelly Veugen-Coolen,

ghm ouders de Leeuw-van de Moosdijk en zonen Harrie en Jan,

ghm Marietje Vossen-Kersten en Carina Miller-Vossen,

ghm Theu en To Lamerichs-Berben en schoondochter Henny.

Zondag 25 juni, 12e zondag door het jaar, Kermis zondag,

10.00 (Samenzang)

voor het welslagen van de kerktorenrestauratie.

Donderdag 29 juni, hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus, apostelen,

18.40 bidden van het rozenhoedje,

19.00 voor de vervolgde christenen.

Zaterdag 1 juli,

19.00 (Samenzang)

Jac en Gon Mackus en overleden familie,

jrd Peter Stockmans.

ACOLIETEN :

za. 24 juni 19.00 : Victor Köster;

zo. 25 juni 10.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen;

za. 1 juli 19.00 : Harry Geerlings.

DOOPSELS :

Door het Sacrament van het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen :

- Pip Linders, Lemmenhoek 11a,

- Lyvia Polls, Weert,

- Esmee Hermans, Beatrixstraat 32,

- Lieve Bongers , Meester Schaekenhof 13.

We wensen dopelingen en ouders proficiat en een gezegende toekomst.

OVERLEDEN :

Op 31 mei jl. overleed Marieke Mackus-Hermans, 96 jaar, Zorgcentrum St. Jozef, Meijel. Moge

zij rusten in vrede.

COLLECTE : de collecte voor de Nederlandse missionarissen bracht onlangs het mooie bedrag van € 160,- op, waarvoor hartelijk dank.

KERMIS :

Zondag vóór Petrus/Paulus 29 juni is het Ospel kermis. Als een kerk gebouwd en gereed is voor gebruik moet zij eerst door de bisschop gewijd en gezegend worden. Want de kerk is geen gewoon huis, nee, de kerk is het huis van God. Op de dag dat in de kerk voor het eerst de Heilige Mis wordt opgedragen, werd door de mensen een groot feest gevierd. En dat noemde men

KERK-MIS. Ieder jaar werd die kerkwijding herdacht en gevierd. Op de duur spraken de mensen niet meer van KERKMIS, maar van KERMIS. Het is van oorsprong dus een kerkelijk feest. De meesten weten dat niet meer, maar als je het wel weet kun je het ook doorvertellen en blijven waarden uit het verleden behouden. Ik wens u allen feestelijke kermisdagen, waardeer elkaar en maak anderen blij en laat vooral de kinderen blij zijn in de vele attracties en ontmoetingen met vriendjes/vriendinnetjes.

PROFICIAT :

Een felicitatie voor alle geslaagden van de afgelopen week : van harte proficiat met het resultaat van hard, middelhard of gewoon gemakkelijk studeren, ieder naar zijn/haar eigen talenten en inzet. Geniet van je verdiende vakantie om daarna een eigen vervolg(pad) te kiezen. Wie het – net – niet haalde …… het is geen verloren jaar, want een volgend schooljaar biedt wellicht nieuwe en andere kansen.

Pastoor A. Koumans, OMI.

Deel dit artikel:

Reacties