Nog een windmolenpark in omgeving Ospel?

Afgelopen dagen ontvingen oa. bewoners van Ospel onderstaande brief

Pure Energie Wind B.V.
Hengelosestraat 585 T 053 434 12 00
Postbus 3141 E wind@pure-energie.nl IBAN NL69 INGB 0663180600 KVK 06080761
7500 DC Enschede pure-energie.nl BIC INGLNL2A BTW NL8052.810.46B.01
Aan de bewoners
[Adres]
[postcode] [woonplaats]


Betreft: Idee voor Windpark Vissensteert


Datum 10 juli 2023


Beste bewoner van [Straat],


U krijgt deze brief omdat wij, Pure Energie, u willen informeren over ons idee voor een gemeenteoverstijgend
windpark bij u in de buurt. We sturen de brief ook naar andere inwoners die binnen
2800 meter wonen van plekken waar windmolens mogelijk zijn. Er zijn op dit moment geen exacte
windmolenlocaties bepaald, omdat het idee zich in een zeer pril stadium bevindt. In het ruimtelijke
beleid van de provincie Limburg en de gemeenten Nederweert en Leudal lijken er op dit moment
geen mogelijkheden te zijn voor een initiatief voor een windpark. Voor nu zullen we geen formele
stappen zetten richting de gemeenten of provincie. Ook zullen we geen bijeenkomsten organiseren
om u en andere inwoners te betrekken bij het uitwerken van een plan voor het windpark, want dit is
nog niet aan de orde.
Waarom dan toch deze brief?

 1. Wij vinden het belangrijk dat u vroegtijdig op de hoogte bent van het idee en dat u door ons
  en niet door een ander wordt geïnformeerd.
 2. We kunnen ons voorstellen dat er in de omgeving – bijvoorbeeld vanuit inwoners en/of
  ondernemers(verenigingen) – interesse is om voor 50% mede-eigenaar van een windpark te
  worden. Dit zou kunnen via een bestaande energiecoöperatie in uw gemeente of u kunt zelf
  een energiecoöperatie oprichten met andere omwonenden. Wij willen geïnteresseerden de
  mogelijkheid bieden hier vrijblijvend en zonder tijdsdruk met ons over van gedachten te
  wisselen.
  Locaties en naam
  In het plaatje op pagina 2 zijn twee zoekgebieden ingetekend, waarvan één zoekgebied grotendeels
  in de gemeente Nederweert ligt en ruim rondom het natuurgebied de Zoom valt. Het andere
  zoekgebied ligt grotendeels binnen de gemeente Leudal en valt tussen de Groenepinweg/Heide en
  Aan de Bergen. De gemeentegrens is op de kaart groen gemarkeerd. Tussen de twee zoekgebieden
  loopt een beek die is gekanaliseerd voor afwatering. De originele naam hiervan is ‘Visschensteert’
  met ‘sch’, maar de naam wordt ook op een meer eenvoudige manier geschreven: ‘Vissensteert’. Zo is
  er ook de Vissensteertroute voor fietsers van de ANWB, die de beek verschillende malen kruist.
  Datum 4-7-23 Pag 2/6
  Omdat we denken dat de schrijfwijze ‘Vissensteert’ voor veel mensen gemakkelijker te onthouden
  is, hebben we de naam Windpark Vissensteert gekozen voor ons idee.
  Zoekgebieden Windpark Vissensteert
  Moderne windmolens
  De windmolentechnologie ontwikkelt zich razendsnel. Hierbij wordt rekening gehouden met
  wensen van inwoners die in de buurt wonen. Ons idee is om in het plangebied moderne grote
  windmolens te plaatsen. Deze draaien langzamer rond dan kleinere windmolens, wat een rustigere
  aanblik geeft. Daarnaast maken ze niet meer geluid dan kleinere windmolens, produceren ze veel
  meer stroom en er worden doorgaans minder geplaatst in een plangebied met dezelfde omvang.
  Wij vinden het vanzelfsprekend dat we ervoor zorgen dat de windmolens voldoen aan de wet- en
  regelgeving en aan de vergunning. Vaak doen we een extra, niet verplicht, geluidsonderzoek als
  windmolens eenmaal staan: om zeker te weten dat de windmolens voldoen aan de garantie van de
  fabrikant en dat ze niet meer geluid maken dan afgesproken met de omgeving.
  Zoals gezegd bevindt ons idee zich in een pril stadium. Als we de mogelijke aantallen en posities van
  het windpark verder gaan uitwerken, zullen we de omgeving hier zorgvuldig bij betrekken. We doen
  Datum 4-7-23 Pag 3/6
  dit onder andere bij de voorbereiding van locatie-onderzoeken die we laten uitvoeren naar geluid
  en slagschaduw en door gesprekken over het beperken van eventuele hinder met moderne
  technieken en afspraken.
  Samen optrekken
  Wellicht heeft u in 2017 al van ons gehoord. De provincie Limburg en de gemeente Nederweert
  wilden toen windmolens in Nederweert ontwikkelen en hadden daarvoor uitgangspunten
  geformuleerd om voorstellen aan te toetsen. Van zes initiatiefnemers heeft de gemeente
  voorstellen beoordeeld. Als tweede kwam het gezamenlijke voorstel van ‘Raedthuys Pure Energie’
  (het huidige Pure Energie) en de Nederweerter Energie Coöperatie (NEWECOOP) uit de bus: voor
  Windpark de Zoom op de grens met Leudal. Het plangebied van Windpark de Zoom is een van de
  twee plangebieden voor Windpark Vissensteert.
  In 2017 had ons voorstel voor Windpark de Zoom goede scores op onder andere communicatie en
  financiële participatie. Dit zijn punten waarop Pure Energie zich de afgelopen jaren nog verder heeft
  ontwikkeld. We hechten aan vroegtijdig communiceren, inwoners betrekken bij planvorming en
  projecten meer tastbaar maken door bijvoorbeeld excursies te organiseren. Daarnaast vinden we
  het belangrijk dat inwoners financieel kunnen participeren en profiteren van het windpark. Samen
  optrekken vormt de kern van onze aanpak.
  Een energiecoöperatie oprichten
  Onderdeel van de financiële participatie in een windpark is dat inwoners zich kunnen organiseren in
  bijvoorbeeld een energiecoöperatie. Zo’n energiecoöperatie heeft als doel om het geld van een
  windpark in de gemeenschap te houden door mede-eigenaar van het windpark te worden. Wellicht
  spreekt dit u aan. In goed overleg met Pure Energie kan een coöperatie ervoor kiezen meer of
  minder investeringsrisico te nemen. Welke vorm de samenwerking ook krijgt: de coöperatie kan
  varen op de kennis van en ervaring van Pure Energie met onder meer vergunningstrajecten,
  techniek, inkoop, bouw, onderhoud, technisch beheer en energielevering. En wij varen graag op de
  lokale kennis die een energiecoöperatie te bieden heeft: bijvoorbeeld van de omgeving en politiek.
  Links naar meer informatie hierover vindt u op de webpagina:
  www.windparkvissensteert.nl/energiecooperatie.
  Datum 4-7-23 Pag 4/6
  Afbeelding van Energie Samen, de landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties.
  Aan de slag met de klimaatdoelstellingen voor 2050
  Veel gemeenten richten zich momenteel vooral op de klimaatdoelstellingen die zij hebben gesteld
  voor 2030. Gemeenten die deze doelstelling al hebben gehaald of lijken te halen, maken vaak pas op
  de plaats want ‘Klimaatneutraal in 2050’ lijkt nog ver weg. Tegelijkertijd wordt het belang steeds
  groter om nu al met de 2050 doelstelling aan de slag te gaan en zo de opwarming van de aarde te
  beperken tot 1,5 graden Celsius. Dat betekent veel meer groene energie opwekken en hiervoor zijn
  verschillende energiebronnen nodig, waaronder windmolens op land. Daarom verwachten wij dat
  het geen kwestie is of, maar wanneer gemeenten en provincies meer ruimte geven voor het
  ontwikkelen van nieuwe windparken. Wij vinden het belangrijk om dit vanaf het eerste uur samen
  met de omgeving op te pakken.
  Over Pure Energie
  Pure Energie is een Nederlands duurzaam energiebedrijf. Ruim 25 jaar werken we aan het
  verduurzamen van Nederland met windmolens, zonneparken en zonnepanelen op daken. We
  hebben kennis van alle facetten: van locatieonderzoek, planologische procedures en het
  Datum 4-7-23 Pag 5/6
  omgevingsproces, tot bouw en beheer van de windmolens en zonneparken en het leveren van de
  groene stroom.
  In de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken zoekt Pure Energie altijd de samenwerking
  met de omgeving. We gaan vroegtijdig en veelvuldig met omwonenden in gesprek en halen we bij
  hen input op voor de uitwerking van het plan voor het windpark.
  Meer informatie en contact
  De meeste informatie uit deze brief en meer kunt u ook terugvinden op
  www.windparkvissensteert.nl. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar:
  info@windparkvissensteert.nl.
  ➢ Bij vragen over het oprichten van een energiecoöperatie kunt u ook bellen met Stan
  Hellegers (projectleider) via: 06 – 51 26 47 39.
  ➢ Voor overige vragen of opmerkingen kunt u bellen met Rose Headley (omgevingsmanager)
  via: 06 – 10 64 72 53.
  Met vriendelijk groet,
  DUURZAAM ENERGIEBEDRIJF PURE ENERGIE
  Stan Hellegers (projectleider)
  Rose Headley (omgevingsmanager)

Originele brief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *