Omgevingsfonds Windmolenpark Ospeldijk schot in de roos

Het door energiecoöperatie Zuidenwind en WML ingestelde Omgevingsfonds Windmolenpark Ospeldijk is een succes. De commissie die in 2022 is geïnstalleerd om tot een goede inzet van de in het fonds gestorte middelen te komen, heeft na één jaar de balans opgemaakt. Maar liefst 16 initiatieven werden beloond met een bijdrage uit het fonds tot een bedrag van ruim € 40.000. De commissie roept inwoners en organisaties in de omgeving op om zich te melden met ideeën.

Zuidenwind -opgericht in 2011- is een coöperatie van burgers die zich richt op een duurzame samenleving. Hoofddoel: windenergie realiseren. In 2021 is het windmolenpark Ospeldijk in gebruik genomen. Een deel van de opbrengst van dit park wordt jaarlijks in het Omgevingsfonds gestort. Met behulp van deze gelden worden waardevolle en kansrijke initiatieven vanuit de omgeving ondersteund.

De adviescommissie die door Zuidenwind is geïnstalleerd voor het omgevingsfonds, heeft sinds het voorjaar van 2022 29 initiatieven onder de loep genomen. Een aantal daarvan is in handen van Zuidenwind zélf gegeven omdat een ander fonds van de coöperatie -het Duurzaamheidsfonds- daarvoor meer aangewezen was. 16 projecten zijn positief beoordeeld en worden in aanmerking gebracht voor een ondersteunende bijdrage.

Voorzitter Mike de Roode van de Adviescommissie Omgevingsfonds Windmolenpark Ospeldijk: “Bij het beoordelen van initiatieven kijken we naar een aantal factoren. Hoe ideeën bijdragen aan duurzaamheid, ecologie en sociale cohesie bijvoorbeeld. Ook of het project een blijvende of eenmalige impact heeft. Verder wegen we ook mee binnen welke afstand een project zich bevindt ten opzichte van het windmolenpark. Waar mogelijk proberen we ook projecten te helpen met expertise of andere subsidies. We vinden het eerlijk dat mensen die dichtbij de molens wonen, profijt hebben van het omgevingsfonds.“

Het overzicht van de ondersteunde projecten laat zien dat het fonds een uiteenlopend aantal initiatieven in Nederweert en Meijel mogelijk maakt: van een dierenweide in Meijel, de Kerstmarkt in Ospeldijk, de Pluktuin van Ruilwinkel Nederweert tot de renovatie van de kapel in Ospel. “Wij zijn blij met de bijdrage die we op deze manier kunnen leveren aan een stukje leefbaarheid. We roepen mensen met ideeën op om zich bij ons melden.”, aldus De Roode.

Meer informatie over het omgevingsfonds kunt u vinden op Omgevingsfonds – Zuidenwind.

Tevens doen we een oproep om als vrijwilliger zitting te nemen in de adviescommissie die mee wil denken en een actieve relatie met de gemeenschap/ omgeving heeft zoals bijvoorbeeld een dorpsoverleg.

Informatie over dit persbericht kan worden ingewonnen bij Mike de Roode, telefoon 06-51459662 of stuur een mail naar: omgevingsfonds.ospeldijk@zuidenwind.org.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *