Onderzoek samenwerking Pinnenhof en café-zaal Centraal opgeleverd

NEDERWEERT – Gemeenschapshuis de Pinnenhof en café-zaal Centraal en de gemeente Nederweert sloten op 13 mei van dit jaar een intentieovereenkomst. Het doel daarvan was om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken om de verenigingen een goed thuis te kunnen bieden en een duurzame exploitatie te verzekeren. Alle drie de partijen zijn tevreden over het verloop van het onderzoek dat door de gemeente werd geleid.

Er is gesproken met alle relevante gebruikers van beide locaties, er is een programma van eisen vastgesteld, er zijn bezettingenschema’s gemaakt en er is grondig gestudeerd op de beide locaties. “Vanuit een positieve en open houding hebben we stapsgewijs toegewerkt naar de resultaten die er nu liggen”, aldus café-zaal Centraal eigenaar Dennis Wullems. Samen met architecten en kostendeskundigen is informatie verzameld. Van beide locaties zijn tekeningen en kostenramingen opgesteld. “Zover als we nu zijn met een onderzoek naar de mogelijkheden voor de toekomst van de Pinnenhof, zijn we nog niet eerder geweest”, aldus Ton Rijken en Tjeu Lempens van het bestuur van de Pinnenhof.

Gezamenlijke conclusies
Tot een concreet ontwikkelplan voor een fusie van beide accommodaties op één locatie heeft het onderzoek niet geleid. Dat heeft deels te maken met de onzekere tijd rondom de uitbraak van het corona-virus en de consequenties hiervan voor horecazaken. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat er onvoldoende behoefte is voor twee zalencomplexen die (deels) dezelfde doelgroep bedienen in Nederweert-centrum. Om een fusie van café-zaal Centraal en de Pinnenhof in één nieuw gebouw mogelijk te maken dient bovendien jaarlijks een forse kostenpost te worden overbrugd.

Scenario’s en vervolg
“De scenario’s die nu op tafel liggen zijn nogal ingrijpend en bepalend voor de toekomst. Er moet ruimte zijn voor alle partijen om daar grondig over na te denken om uiteindelijk een richting te kunnen bepalen”, aldus wethouder Dieteren. Uitgangspunt voor het vervolg zijn de resultaten die er nu liggen. Bij de volgende stappen zullen gebruikers verder betrokken worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *