Peelklokje 01-09 juli

Vrijdag 1 juli, eerste vrijdag van de maand, Ziekencommunie,

19.00 toediening van het H. Vormsel door Dr. Lambert Hendriks.

Zaterdag 2 juli, 19.00 avondviering.

Zondag 3 juli, 14e zondag door het jaar, 10.00 hoogmis.

Donderdag 7 juli, geen avondviering.

Zaterdag 9 juli, feest van de HH. Martelaren van Gorcum,

19.00 avondviering,

            ghm Leonard Theelen en Catharina Caris.

MISDIENAARS :

Vr. 1 juli 19.00 : Rick van Hulsen;

Za. 2 juli 19.00 :  koster;

Zo. 3 juli 10.00 : Tom en Wout Dirks;

Za. 9 juli 19.00 : koster.

DOOPSEL :  Door het H. Sacrament van het Doopsel is Harrie van Ool, Baexem, in onze geloofsgemeenschap opgenomen. We wensen dopeling en ouders proficiat en een gezegende toekomst.

KERKBIJDRAGE :

Even een vriendelijke herinnering aan de kwartaalbetalers van de kerk- of gezinsbijdrage. Het 1e halfjaar van 2022 is verstreken. We willen balans van de inkosten en uitgaven in evenwicht houden, waarbij we ook afhankelijk zijn van de deelname van welwillende parochianen. Wie niet deelneemt zou best eens een spontane gift kunnen overwegen, als hij/zij het parochiewerk en de instandhouding van de monumentale parochiekerk waardeert. Bankrekening NL94RABO01403.01.879 t.n.v. parochie Ospel m.v.v. kerkbijdrage 2022, waarvoor dank.

ONS DAGELIJKSE SAMENLEVEN :

Vaak zit ik met de vraag : Waarom houden de mensen de liefde niet vol ? Waarom wordt het zo moeilijk als men dagelijks moet samenleven ?

Ikke. Ik geloof, dat we heel dikwijls onszelf iets wijs maken. We beweren van de ander te houden, maar in feite houden we alleen van onszelf, vaan ons eigen “ik”. Men verwacht te veel van de ander.

De ander. De ander moet vriendelijk zijn. De ander moet mij ophemelen, moet me op handen dragen, mag een kwade bui hebben en mag me niets verwijten ! Bij de minste ontgoocheling voel ik me gekwetst in de liefde. We denken te weinig of bijna nooit aan hetgeen we zelf kunnen geven en kunnen doen voor de ander.

Zeg niet te vlug : “Je houdt niet meer van mij !”, zolang je zelf niet alles hebt gegeven.

Pastoor A. Koumans, OMI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *