Peelklokje 1-9 december

Vrijdag 1 december, 1e vrijdag van de maand. De ziekencommunie wordt met Kerstmis, op vrijdag 22 december uitgereikt.

Zaterdag 2 december,
19.00 avondviering, begin advent.

Zondag 26 december, 1e zondag van de Advent,
10.00 hoogmis.

Donderdag 7 december,
19.00 avondviering.

Vrijdag 8 december, hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, patrones van ons bisdom Roermonden van onze parochie.

Zaterdag 9 december,
19.00 avondviering,
Piet van den Boom en Andrea Meevis, Jacobus Meevis en Maria Jonkers en overleden familie.
ghm Miet Kessels-Verkooijen (verjaardag),
zwd Ellij Bartels-Duijsters.

MISDIENAARS :

za. 2 dec. 19.00 : koster;
zo. 3 dec. 10.00 : Ceciel en Fien Tullemans;
za. 9 dec. 19.00 : Wout Diks.

ADVENT :

Met de eerste zondag van de Advent beginnen we aan het nieuwe kerkelijke jaar. Ondanks alles wat minder goed is in ons leven, blijven we vertrouwen op Gods barmhartigheid. God is geen boeman, geen vernietigende kracht. Hij voltooit wat Hij is begonnen en waaraan wij onze medewerking hebben gegeven. Hij lijmt de scherven die wij gemaakt hebben.
Er leven tegenwoordig heel veel mensen in angst : angst voor morgen en voor de verre toekomst, angst voor natuurrampen of angst voor oorlogen. Angst die verlammend werkt.
En midden daartussen staat Christus en Hij zegt : Ik breng bevrijding en bemoediging; min wordt plus, ongeluk wordt geluk, verlies wordt winst. Brokstukken worden tot een zinvol geheel teruggebracht. Van scherven maakt Hij een kunstwerk.
Verlossende bevrijder betekent : redder, een thuis, zekerheid, geen angst meer, het ervan overtuigd zijn dat niets zomaar gebeurt, dat alles zinvol leeft, ook al begrijpen wij op dit moment niet alles en doorzien wij vaak onze problemen niet en krijgen we nu nog geen afdoend antwoord op al onze vragen. Ik wens u een verwachtingsvolle voorbereiding op Kerstmis.
Pastoor A. Koumans, O.M.I.