Ospel actueel nieuws doospsel

Peelklokje 10-17 april

Zaterdag 10 april,

19.00   jrd Tjeu Hermans en Mina Hermans-Jonkers.

Zondag 11 april, 2e zondag van Pasen,

Beloken Pasen en zondag van de goddelijke barmhartigheid,

10.00 jrd Truus Nies-van den Boogaert (verjaardag);

ghm Elly Coumans-Bocken (verjaardag).

Donderdag 8 april,

19.00 voor de zieken.

Zaterdag 17 april,

19.00 Piet Reijnders.

MISDIENAARS :

Za. 10 april 19.00 : koster;

Zo. 11 april 10.00 : Rick van Hulsen;

Za. 17 april 10.00 : Tom Dirks.

OVERLEDEN :

Op 28 maart jl. overleed Mia Vossen-Cuijpers, 74 jaar, Gebbelsweg 12.  Moge zij rusten in vrede.

PAASMIS :

Dankzij een fijne sponsor kon op Paaszondag de plechtige Eucharistieviering toch nog lokaal uitgezonden worden, zodat vele parochianen en anderen de viering en paassfeer in hun huiskamer mee konden volgen. Graag een woord van dank voor de geste en de medewerkenden.

DE HAND AAN DE PLOEG SLAAN :

Met voortvarendheid aan een werk beginnen. Dat betekenen deze woorden. Aan het werk ! En zo is het ook in het Koninkrijk van God. Daar zit vaart in en het heeft geen zin om maar achterom te blijven kijken of aan het verleden te blijven denken. Het gaat om de toekomst. En bij het ploegen moet je rechte voren blijven trekken. (Jezus zei : niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods. Lucas 9 : 61, 62).

Pastoor Koumans OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *