Peelklokje 21-28 januari

Zaterdag 21 januari, H. Agnes, maagd en martelares,

10.00 voor leden en overledenen en het welzijn van de Handboogvereniging Wilhelmina;

19.00 avondviering.

            ghm Graad Kessels (verjaardag),

            uit dankbaarheid en voor overleden familie,

            voor eenheid onder de christenen.

Zondag 22 januari, 3e zondag door het jaar,  

10.00 hoogmis,

            Sjaak Reijnders (verjaardag).

Donderdag 26 januari,

19.00   voor de zieken.

Zaterdag 28 januari,

19.00 avondviering.

            ghm Nel Donkers en overleden ouders.

MISDIENAARS :

za. 21 jan. 19.00 : Rick van Hulsen;

zo. 22 jan. 10.00 : Wout Dirks;

za. 28 jan 19.00 :  koster.

ZONDAG van het WOORD GODS :

De zondag van het Woord van God, die volgens de wil van paus Franciscus jaarlijks wordt gehouden,  herinnert allen, herders en gelovigen, aan het belang en de waarde van de H. Schrift voor het christelijk leven, evenals aan de relatie tussen het Woord van God en de liturgie. 

KOMT EN VOLGT MIJ :

In iedere vorm van samenleven ligt de verdeeldheid op de loer. Ook in onze kerken, in onze geloofsgemeenschappen. De plaag van de verdeeldheid wordt gelukkig aangekeken en de oecumene is een belangrijke uitdaging voor alle christenen. Hoe groei je tot eenheid ?

De 2e lezing van deze zondag is in dit opzicht een geschenk : het is Jezus de Christus die ons tot eenheid kan brengen als we zijn oproep tot “Komt en volgt Mij” verstaan en er naar handelen. De bidweek voor de eenheid van de christenen verplicht ons ertoe.

KERSTCOLECTE :

In mijn dankwoord voor de kerstcollecte werd bij Domus Bona Ventura abusievelijk de medewerking van de woningvereniging vermeld. Het is echter de bewonersvereniging, die e.e.a. mogelijk maakte en voor € 200,- collectegeld zorgde. Dank !

VERJAARDAG : 

Vele parochianen bezorgden me een geweldige 80e verjaardag. Het was bijzonder druk. Dank, ook voor de attenties, waaronder een mooie tekening van Milou en Lucas. Als kers op de taart kwam een honderdtal leerlingen van De Schrank mij voor de pastorie een zangserenade brengen. Geweldig om deze spontane geste te beleven. Heel veel dank !

Pastoor A. Koumans, OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *