Peelklokje 24-31 december

Zaterdag 24 december,

10.00 – 12.00 Kerstcommunie voor de zieken.

19.30 Gezinsmis m.m.v. harmonie Melodie der Peel,

Marion Koumans, Nora Koumans, 

            Sjaak en Maria Koumans-de Seriere du Bizournet,

            voor kerstvrede in de wereld. 

22.00 Nachtmis, Heilige Kerstnacht,

            voor kerstvrede in de wereld.

Zondag 25 december, 1e Kerstdag,

08.30 Dageraadsmis,

            ouders Piepers, zoon Pieter en schoonzoon Albert,

            Piet en Miet van Gog,

            levenden en overledenen familie Harrie de Wit-van Grimbergen,

            voor kerstvrede in de wereld. 

10.00 Hoogmis, Zangkoor De Peelklanken,

            ghm levenden en overledenen familie Kiggen-Swaans,

            ghm Pierre Kiggen en Thea Kiggen-Swaans,

            voor kerstvrede in de wereld.

Maandag 26 december, 2e Kerstdag, H. Stefanus, 1e martelaar,

10.00 hoogmis.

Donderdag 29 december, H. Thomas Becket, bisschop en martelaar,

19.00   Martin Meulensteen,

             voor de zieken.

Vrijdag 30 maart, Feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef.

Zaterdag 31 december, H. Silvester I, paus,

19.00 avondviering,

            als uiting van lof en dank voor de weldaden die verkregen zijn in het voorbije jaar.

MISDIENAARS :

za. 24 dec. 19.30 : Rick van Hulsen;

za. 24 dec. 22.00 : koster;

zo. 25 dec. 08.30 : koster; 

zo. 25 dec. 10.00 : Pieter, Ceciel en Fien Tullemans

ma. 26 dec. 10.00 : Tom en Wout Dirks;

za. 31 dec. 19.00 :  koster.

OVERLEDEN :

Op 8 december jl. overleed Ton Knippenberg, 95 jaar. Moge hij rusten in vrede.

Ton was vanaf 1982 lid van het Ospelse kerkelijke zangkoor. Van 1945 tot 1953 was hij lid van het kerkkoor in Swartbroek, bijna 50 jaar verzorgde hij dus mee de kerkzang in deze parochies. Toen het bestijgen van het priesterkoor hem moeilijk werd, bleef Ton toch regelmatig de repetities bezoeken en de vieringen bijwonen. We spreken bij zijn overlijden graag onze waardering en dank uit voor zijn jarenlange inzet. 

KERSTMIS :

Een Redder geboren ….. en het licht schijnt in de duisternis (Johannes 1, 5).

Er is maar een kleine vlam nodig om de duisternis te verlichten. Eén lucifer, één waxinelichtje is voldoende. We staan stil bij de geboorte van een kind, we staan op een dieper vlak stil bij de doorbraak van een nieuw verhaal van God met mensen. Het is een uniek moment dat het licht van God doorbreekt en we daardoor ook bij de Bron van Licht en leven kunnen komen. Zo kunnen we een nieuwe weg gaan. Er is ruime keuze om kerstvieringen bij te wonen en mekaar en de wereld de vrede van Kerstmis toe te wensen : een Zalig Kerstfeest.

ZALIG NIEUWJAAR :

Mede namens de parochie commissie en de parochie vrijwilligers wens ik u allen een ZALIG NIEUWJAAR toe. Dat het u, de uwen en ook onze parochiegemeenschap in 2023 goed moge gaan. 

BEZOEK AAN DE KERSTSTAL :    

Op 1 en 2e kerstdag is de feestelijk versierde kerk tot 16.00 uur geopend voor een bezoek met (klein)kinderen of een stil moment bij de kerststal. Zoek even de rust op, luisterend naar kerstliederen. Dank aan de parochianen die de kerststal weer fraai inrichtten, onder wie Jan Vossen die zijn kerststal weer mee opzette. Voorheen hielp ook Jan Reijnen altijd mee met de opbouw van de kerstgroep¸ wat dit jaar is overgenomen door  Harrie van Berlo. Koster Jo is daar heel blij mee en – gezien de leeftijd van de groep – vraagt hij nog enkele nieuwelingen als hulp bij de kerststalopbouw en/of eventueel andere karweitjes. 

Er zijn nieuwe kaarsjes bij de kerststal : kuipjes van € 0,50 die 3 uur branden en kuipjes van € 1,00 die 6 uur branden.

Pastoor A. Koumans, OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *