Ospel actueel nieuws doospsel

Peelklokje 26 februari-5 maart

Zaterdag 26 februari,

18.00 Vastelaovundj viering met medewerking van de Jong Vlikke met Prins Luuk I en Princes Nanna.

Zondag 27 februari, 8e zondag door het jaar,

10.00 Hoogmis,

Woensdag 2 maart, Aswoensdag,

09.00 morgenviering;

19.00 avondviering;

Na beiden vieringen oplegging van het askruisje.

Vrijdag 4 maart, 1e vrijdag van de maand : ziekencommunie.

Zaterdag 5 maart,

19.00 Avondviering.  

MISDIENAARS :

Za. 26 febr. 18.00 : Rick van Hulsen en Wout Dirks;

Zo. 27 febr.10.00 : Ceciel en Fien Tullemans;

Za. 5 maart 19.00 : Rick van Hulsen.

OVERLEDEN :

Op 22 december 2021 overleed Wim Minkenberg, 82 jaar, zorgcentrum Eegelshoeve Someren.

Op 11 februari jl. overleed Jan Timmermans 75 jaar, Lochtstraat 54.

Mogen hij rusten in vrede.

VASTELAOVUNDJ :

Op het laatste moment zijn er toch nog vastenavondactiviteiten mogelijk. Ik wens de liefhebbers feestvreugde en plezier toe : eindelijk weer gelegenheid om samen op te trekken en even alle zorgen en corona  beperkingen achter ons te laten.

De Jong Vlikke viering zaterdagavond zelfs de vastelaovundjmès mee met hun10e prinsepaar Luuk I en Nanna. De Vlikkestaekers zelf zullen hen ongetwijfeld vergezellen. Let wel : de viering is om 18.00 uur !!

Op Aswoensdag nemen we alles weer serieus en begint de vastentijd, de voorbereiding naar Pasen. Het askruisje is een symbool van boetvaardigheid en behoort tot het oude ritueel van boetedoening. Men erkent de eigen broosheid en sterfelijkheid, die door Gods barmhartigheid verlost moeten worden.

ZANGVERENIGING ST. CAECILIA :   

Van de voorzitter van de Gemengde Zangvereniging S. Caecilia, dhr. Bart Vossen, ontving ik het volgende bericht :

“Mijnheer Pastoor Koumans. Wij waren vol goede moed bezig met de repetitie voor de Paasviering. Doch toen kwam corona weer opduiken, mochten we weer niet zingen. In afgeslankte vorm gingen we later toch weer verder. Voor de tweede maal kwam corona opduiken met als gevolg dat enkele leden zich afmeldden als lid en ons groepje steeds kleiner werd. We hebben toen gezamenlijk besloten om er een punt achter te zetten. Ook leeftijd speelde een rol.

Wij vinden het jammer dat wij na ruim 70 jaar onze zangvereniging gaan missen in Ospel, maar het is niet anders. Wij hopen dat U ons standpunt kunt begrijpen.

Vriendelijke groet, voorzitter Bart Vossen”.

Het is bijzonder jammer, dat St. Caecilia op deze manier verloren gaat in onze parochie. Inderdaad, ruim 70 jaar nam de vereniging een belangrijke plaats in onze gemeenschap en verzorgde zij met grote regelmaat de zang bij Eucharistievieringen in de parochie. Met name op hoogfeestdagen als Kerstmis (de nachtmis), Pasen en Pinksteren, bij bruiloften en begrafenissen klonk de (meer)stemmige zang van St. Caecilia. We zullen het voortaan helaas moeten missen. 

Ik zeg het bestuur en de leden graag dank voor hun grote inzet al die jaren. Zij droegen in belangrijke mate bij aan de liturgische vieringen in de parochie.

Misschien sluiten zich enkele leden aan bij Zanggroep De Peelklanken, want na het wegvallen van het kerkelijk zangkoor blijft alleen dat koor nog actief.

Pastoor A. Koumans, OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *