Ospel actueel nieuws doospsel

Peelklokje 26 maart-2 april

Vrijdag 25 maart, Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap). 

Zaterdag 26 maart, Viering Maria Boodschap,

19.00 Avondviering,

            jrd Antoon van den Boom, 

            ter ere van Maria.

Zondag 27 maart, 4e zondag van de 40-dagentijd, halfvasten,

10.00 Hoogmis,

Vrijdag 1 april, 1e vrijdag van de maand : ziekencommunie.

Zaterdag 2 april,  

19.00 Avondviering,

MISDIENAARS :

Za. 26 maart 19.00 : koster;

Zo. 27 maart 10.00 : Tom en Wout Dirks;

Za. 2 april 19.00 : Rick van Hulsen.

DOOPSEL :

Door het H. Sacrament van het Doopsel is Livia Geurtjens, Klaproosstraat 5, in onze geloofsgemeenschap opgenomen. We wensen dopeling en ouders proficiat en een gezegende toekomst.

MARIA BOODSCHAP :

Vrijdag 25 maart is de feestdag Maria Boodschap. We zullen deze Mariadag vieren op zaterdag 26 maart vieren.

HALF VASTEN :

En zondag vieren we dat de vastentijd al half om is. Hebben we er bij alle hevige omstandigheden in de wereld al even bij stilgestaan dat de voorbereiding op Pasen halverwege is. In de Gregoriaanse zang wordt deze zondag  “Laetare” genoemd : “Verheugt u”. Dat is moeilijk als we dagelijks beelden van de oorlog in Oekraïnie voorbij zien komen.

De liturgie roept ons toch op om blij te zijn met het aanstaande Hoogfeest van Pasen, de verrijzenis van de Heer. Laten wij die oproep beantwoorden door deel te nemen aan de kerkelijke vieringen vóór Pasen en daarbij de slachtoffers van oorlogsgeweld te gedenken.

Pastoor A. Koumans, OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *