Ospel actueel nieuws doospsel

Peelklokje 27 mei-5 juni

Donderdag 27 mei, afsluiting meimaand-Mariamaand,

18.40 bidden van het rozenhoedje;

19.00 ter ere van Maria en voor de zieken.

Zaterdag 29 mei,

19.00 voor uw eigen intenties.

Zondag 30 mei, Hoogfeest van de H. Drie-eenheid,  

10.00   voor het welzijn van de parochie en parochianen.

Donderdag 3 juni, HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren,

19.00 voor de zieken.

Vrijdag 4 juni, eerste vrijdag van de maand, ziekencommunie.

19.00 toediening van het H. Vormsel (besloten viering).

Zaterdag 5 juni, H. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren, vooravond Sacramentsdag,

19.00  

MISDIENAARS :

Za. 29 mei 19.00 : koster;

Zo. 30 mei 10.00 : Willem, Pieter en CecielTullemans;

Vr. 4 juni 19.00 : Rick van Hulsen;

Za. 5 juni 19.00 : Tom Dirks.

VORMELINGEN :

Toen je geboren werd hebben je ouders je in hun armen geenomen en je door het doopsel in de kring van de kerkgemeenschap laten opnemen. Je werd toen deel van die gemeenschap. Je vader en je moeder keerden je bidden en aan hun handen ben je naar de kerk gegaan. Heb je aan de Tafel mee aangezeten. Stilaan werd je groot, dank zij je ouders, vriend of vriendin, de school, de parochie ……..

Nu ben je zo groot geworden, dat je de hand van je ouders loslaat en liever vrienden, jongens, meisjes de hand geeft. Je bent gevormd door vele mensen en je bent erkend als jonge christen.

De vormheer zal je vragen je best te doen om een goede schakel te zijn in de (kerk)gemeenschap, om een stukje van de kerk te zijn, die op je rekent.

PINKSTERCOLLECTE :

Tijdens de Pinksterdagen werd de kerkcollecte gehouden voor de Week van de Nederlandse Missionarissen. Wegens het beperkte kerkbezoek volgt hier het banknummer voor wie een bijdrage wil overmaken NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM.  

Pastoor Koumans OMI. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *