Ospel actueel nieuws doospsel

Peelklokje 4-12 juni

Vrijdag 4 juni, eerste vrijdag van de maand, ziekencommunie.

19.00 toediening van het H. Vormsel (besloten viering).    

Zaterdag 5 juni, H. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren, vooravond Sacramentsdag,

19.00  voor eigen intenties.

Zondag 6 juni, Hoogfeest van Sacramentsdag,

Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus,

10.00   ghm Jac Berben en Toos Berben-Weerts.

Donderdag 10 juni,

19.00 voor de zieken.

Vrijdag 11 juni, Hoogfeest van het H. Hart van Jezus.

Zaterdag 12 juni,

19.00

MISDIENAARS :

Vr. 4 juni 19.00 : Rick van Hulsen;

Za. 5 juni 19.00 : Tom Dirks;

Zo. 12 juni 10.00 : koster.

SACRAMENTSDAG :

Ook dit jaar zal de Sacramentsprocessie niet door ons dorp trekken. Een rijke traditie in onze parochie dreigt zo verloren te gaan. “As God bleeftj” willen we deze demonstratie van ons geloof straks toch in ere houden.

WNM-COLLECTE :

De Pinkstercollecte voor de Week van de Nederlandse Missionarissen bracht – ondanks het geringe kerkbezoek – toch het mooie bedrag van € 210,- op, waarvoor van harte dank.

SPLINTER EN BALK :

Jezus is opgegroeid in het timmerbedrijf van zijn vader Josef in Nazaret en Hij heeft zelf dat beroep hoogstwaarschijnlijk ook uitgeoefend. Het is dus niet verwonderlijk dat Hij beeldspraak gebruikt die met dat vak te maken heeft. Als je kleine foutjes van een ander ziet maar je eigen grote fouten niet, dan zie je wel de splinter in het oog van een ander maar niet de balk in je eigen oog. (Gij ziet de splinter in het oog van uw broeder, maar niet  de balk in uw eigen oog ? Matteüs 7: 4; Lucas ^: 41).

Pastoor Koumans OMI. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *