Peelklokje 5-13 april

Vrijdag 5 april, 1e vrijdag van de maand, ziekencommunie.

 

Zaterdag 6 april,

19.00 avondviering, Martin Meulensteen (verjaardag).

 

Zondag 7 april, Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid,

10.00 Hoogmis,

zwd Harrie van Berlo,

overleden ouders Verstappen-Roost.

 

Maandag 8 april, Hoogfeest van de aankondiging van de Heer, Maria Boodschap.

 

Donderdag 11 april, H. Stanislaus, bisschop en martelaar,

19.00 voor de zieken.

 

Zaterdag 13 april,

19.00 avondviering.

 

MISDIENAARS :

 

  1. 6 april 19.00 : koster;
  2. 7 april 10.00 : Pieter, Ceciel en Fien Tullemans;
  3. 13 april 19.00 : Wout Dirks.

 

SOBER LEVEN :

 

  • Doe eens iets vrijwillig en gratis
  • Zeg niet dat anderen moeten versoberen, begin zelf
  • Word weer verliefd op doodgewone gingen
  • Durf en goedkoop en origineel geschenk te geven
  • Koop nooit iets omdat “iedereen” het heeft
  • Zet je zelf op rantsoen voor eten, drinken, roken, snoepen
  • Pak niet uit met je diploma’s een pretenties.

 

GEZINSBIJDRAGE :

 

Het tweede kwartaal 2024 is aangebroken, daarom even een herinnering aan uw gezins- of kerkbijdrage. Velen maakten hun bijdrage al over – waarvoor vriendelijk dank -, zodat we aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen, al is dat met moeite. Ook onze diensten kunnen we voortzetten. De verhoging van het plaatsengeld naar 2 euro brengt iets meer op, terwijl de zachte winter de stookkosten iets drukt. Uw bijdrage blijft echter een noodzakelijke inkomstenbron : daarom nog eens de uitnodiging om ook deel te gaan nemen.

 

Pastoor A. Koumans, O.M.I.