Ospel actueel nieuws doospsel

Peelklokje 5-13 november

Vrijdag 5 november, 1e vrijdag van de maand,

            Ziekencommunie.

Zaterdag 6 november, 

19.00 Avondviering.  

Zondag 7 november, Hoogfeest van H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie,

10.00 Hubertusviering.

            ghm Harrie Loijen en Anna van Nieuwenhoven.

Donderdag 11 november, H. Martinus (van Tours), bisschop,

19.00 voor de zieken.

Zaterdag 13 november,  

19.00 Avondviering.   

MISDIENAARS :

Za. 6 nov. 19.00 : koster;

Zo. 7 nov. 10.00 : Rick van Hulsen;

Za. 13 nov. 19.00 : Tom en Wout Dirks.     

COLLECTE WERELDMISSIEDAG :

De kerkcollecte op Wereldmissiedag jl. bracht € 110,- op. De kindercollecte voor MISSIO had een prachtig resultaat en resulteerde in €  221,-! Een geweldige prestatie van onze schoolkinderen. In totaal dus € 331,- voor de missie, waarvoor oprecht dank. U kunt het missiewerk nog steunen met een bijdrage via NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand te Den Haag. Volg het geode voorbeeld van de schoolleerlingen !

Pastoor Koumans, OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *