Peelklokje 6-15 april

Donderdag 6 april, Witte Donderdag,

19.00 viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde,

            Martien Meulensteen (verjaardag).

Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag,

13.30  schoolviering Goede Vrijdag;

19.00 viering van het lijden en sterven van de Heer.

Zaterdag 8 april, Paaszaterdag / stille zaterdag,

10.00 – 11.00 uitreiking ziekencommunie.

19.00 avondviering,

            ghm Tjeu Hermans en Mina Hermans-Jonkers.

Zondag 9 april, Paaszondag, Verrijzenis van de Heer,

10.00 Hoogmis, Zangkoor De Peelklanken,

            jrd Tilly de Wit-Kanters,

            jrd Sjra Reemers,

            jrd overleden ouders Nies-van den Boogaert,

            ghm Elly Coumans-Bocken (verjaardag),

            zwd Jan Kessels.

Maandag 10 april, Tweede Paasdag,

10.00 : Hoogmis voor het welzijn van de parochie.

Donderdag 13 april,

19.00 voor de zieken.

Zaterdag 15 april,

19.00 avondviering.

MISDIENAARS :

za. 8 april 19.00 : Rick van Hulsen, Wout Dirks;

zo. 9 april 10.00 : Rick van Hulsen;

ma. 10 april 10.00 : Willem, Pieter, Ceciel en Fien Tullemans;

za. 15 april 19.00 : koster.

HOOGFEEST VAN PASEN : 

We vieren dezer dagen de Goede Week op weg naar Pasen. De grootste mysteries van de verlossing der mensheid viert de Kerk jaarlijks vanaf de avondmis van Witte Donderdag tot en met paaszondag. Deze tijdspanne wordt  ‘triduüm van de gekruisigde, begraven en verrezen Heer’ genoemd; men spreekt zelfs van ‘paastriduum’, omdat hierin het paasmysterie – d.w.z. de overgang van de Heer uit deze wereld naar de Vader – tegenwoordig wordt gesteld en voltrokken. Door dit mysterie onder liturgische en sacramentele tekenen te vieren verenigt de Kerk zich in een innige gemeenschap met Christus. De Kerk viert met Pasen het hoogfeest der hoogfeesten, ons Pasen : de Verrijzenis van onze Heiland Jezus Christus.  Door dit mysterie onder liturgische en sacramentele tekenen te vieren verenigt de Kerk zich in een innige gemeenschap met Christus.

ZALIG PAASFEEST :

Graag wens ik u mede namens de parochiecommissie en parochiemedewerkers een Zalig Paasfeest en mooie Paasdagen toe in gezins- of familieverband toe.

INZEGENING MARIAKAPEL  :

Op zaterdag 29 april a.s. wordt de gerestaureerde Mariakapel aan de Klaarstraatzijweg opnieuw ingezegend. Nadere informatie volgt.

PROFICAT :

Bij haar afscheid als lid van de Provinciale Staten van Limburg werd onze dorpsgenoot mevr. Ingrid Voncken-Janssen door gouverneur Emile Roemer onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. We feliciteren haar van harte.

Pastoor A. Koumans, OMI.                          

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *