Peelklokje 7-14 januari

Zaterdag 7 januari,

19.00 avondviering,

            zwd Jan Reijnen.

Zondag 8 januari, hoogfeest van de Openbaring des Heren (Driekoningen),

10.00 hoogmis,

            ghm Mies Strijbos en Stien Strijbos-Dams.

Donderdag 12 januari,

19.00   voor de zieken.

Zaterdag 14 januari,

19.00 avondviering.

MISDIENAARS :

za. 7 jan. 119.00 : Rick van Hulsen;

zo. 8 jan. 10.00 : Wout Dirks;

 za. 14 jan. 19.00 : koster.

OVERLEDEN :

Op 26 december jl. overleed André Nies, 92 jaar. Moge hij rusten in vrede.

STA OP :

Sta op, laat het licht schijnen (Jesaja 60. 1). Wanneer we zeggen : “Er gaat me een licht op”, dan willen we daarmee zeggen dat we inzicht krijgen in een bepaalde situatie. Ook rond de geboorte van Jezus gaat er een licht op. De ster geeft richting aan om bij Jezus, licht uit Licht, te komen. Wij mogen ons voeden bij dit licht en ontdekkingen doen. Jezus is niet alleen openbaring van God-vader in onze huidige tijd, Hij wil dat wij zijn inspiratie zijn, zijn weg volgen. Om andere mensen de kans te geven met zijn licht door het leven te gaan.

DANK KERSTMIS :

Dank aan allen die de kerstvieringen in de kerk mede hebben verzorgd, de bloemenpracht door Riek, koster Jo, de kerststalbouwers, de medewerkers aan de gezinsviering, harmonie, leerlingen van de basisschool voor opnieuw het mooie kerstspel en Ton voor de uitzending van de nachtmis. Uit reacties blijkt dat vele parochianen en anderen de nachtmis thuis hebben gevolgd. Eveneens dank aan de Peelklanken, die op 1e kerstdag de drukbezochte plechtige hoogmis opluisterden.

Het nachtmisbezoek was minimaal vergeleken met “vroeger”, terwijl de dageraadmis op kerstmorgen een redelijk aantal bezoekers trok. De lagere temperatuur in de kerk werd zonder probleem ervaren.

KERSTCOLLECTE :

De collectes brachten in totaal € 1.248,34 op, waarbij een mooie gift van € 500,-. Daarbij komt nog € 200,- van de collecte in Domus Bona Ventura, waar de nachtmis op een groot scherm te volgen was. Een speciaal woord van dank aan de Woningbouwvereniging die deze uitzending van de nachtmis in Domus Bona Vertura faciliteerde. Dank aan allen die de parochie aldus steunden.

VERJAARDAG : 

Op 9 januari a.s. hoop ik mijn 80e verjaardag te vieren. U bent allen welkom in de “open pastorie” op a.s. maandag om dat kroonjaar mee te vieren. Op 5 januari ben ik 31 jaar als uw pastoor werkzaam.

Pastoor A. Koumans, OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *