Ospel actueel nieuws doospsel

Peelklokje 7-15 mei

Vrijdag 7 mei, 1e vrijdag van de maand : Ziekencommunie

Zaterdag 8 mei, H. Jozef, de arbeider,

19.00 zwd Leen de Win-Konings.

Zondag 9 mei, 6e zondag van Pasen,

10.00   ghm Pierre Hermans, Riek Hermans-Sieben, dochter Els en kleindochter Joyce.  

Donderdag 13 mei, Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer,

10.00 voor eigen intenties en voor het welzijn van de parochie en parochianen.

Zaterdag 15 mei, alle heilige bisschoppen van Maastricht,

19.00 jrd Anna Op ’t Root,

            ghm Antoon Op ’t Root en Maria van de Moosdijk en zoon Frans.

MISDIENAARS :

Za. 8 mei 19.00 : koster;

Zo. 9 mei 10.00 : Rick van Hulsen, Ceciel Tullemans;

Do. 13 mei 10.00 : koster;

Za. 15 mei 19.00 : Tom Dirks.

OVERLEDEN :

Op 25 april jl. overleed Jan Geuns, 95 jaar, Waatskamperheide 7. Jan heeft bijzondere verdiensten voor onze parochie. Hij was ruim 55 jaar directeur van het Ospelse kerkelijke zangkoor en verleende daarmee een belangrijke bijdrage aan kerkelijke vieringen. Hij ontving de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia en Pontifice. Moge hij rusten in vrede.

ER KRAAIT GEEN HAAN NAAR :

Er is niemand die het weet, het blijft geheim, je zult er geen problemen mee krijgen. Dat betekent die uitdrukking. Het gaat oorspronkelijk om iets wat het daglicht niet verdragen kan, wat verkeerd is. Het kraaien van de haan heeft vaak iets onheilspellends, en dat was zeker het geval bij de verloochening van Jezus door Petrus. De haan symboliseert waakzaamheid en die ontbreekt dus als er geen haan naar kraait ! (Matteüs 26: 34 – Lucas 22:61).

Pastoor Koumans OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *