Peelklokje week 9 online

OSPEL – Kerkdiensten van 5 tot en met 13 maart 2021 online

KERKDIENSTEN 5 – 13 maart 2021

Vrijdag 5 maart, 1 e vrijdag van de maand : Ziekencommunie.
Zaterdag 6 maart,
19.00 ghm Bèr de Win.

Zondag 7 maart, 3 e zondag van de veertigdagentijd,
10.00 ghm Martinus Schroijen en Maria Schroijen-van Grimbergen en dochter Lieske.

Donderdag 11 maart,
19.00 voor de zieken.

Zaterdag 13 maart,
19.00 ghm Guul van Gemert en Miet van Gemert-Venner en zoon Gerrit.

MISDIENAARS :
Za. 6 maart 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen;
Zo. 7 maart 10.00 : Willem en Pieter Tullemans;
Za. 13 maart 19.00 : Tom Dirks.

ALTAAR VOORPANELEN :
De kerkbezoeker zal ongetwijfeld de nieuwe voorpanelen op de vier kerkaltaren hebben opgemerkt. Voor de hoogfeestdagen waren passende voorpanelen voorhanden, maar voor de vasten- en adventsperiodes ontbraken zij. Dankzij een bijdrage van de Vrienden van de Parochie kon koster Jo Hermans fraaie paarse doeken aanschaffen, corresponderend met de kleuren van het priesterkazuifel in deze periodes.

40-DAGENTIJD :
Een week na Aswoensdag daalde stof uit de Sahara over ons neer. Het deed me denken aan het gebed van Aswoensdag : “Bedenk wel, stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren”. Wie kent deze woorden niet ? We horen ze bij het askruisje. Stof en as, in zak en as, op- of afgebrand, of een burn-out, het akelige besef van broosheid en breekbaarheid, de beperkingen van het leven en de grenzen van het samen leven …. Juist in dit coronajaar, nu we allemaal flink door het stof gaan, worden deze woorden weer eens afgestoft en klinken ze wellicht als nieuw : stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. En toch …. Ze komen uit het boek van de Schepping : was het niet uit stof dat God de mens geschapen had ? Had Hij ons niet de levensadem ingeblazen, toen Hij ons uit het stof der aarde geboetseerd had ? En zou Hij dat dan nu niet meer doen ?

Pastoor Koumans OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *