Politiek

Portefeuilleverdeling college van B&W van Nederweert

Portretten gemeente raadsleden

Op dinsdag 8 juni 2021 is Ria Stienen geïnstalleerd als nieuwe wethouder van de gemeente Nederweert. Zij volgt Frank Voss op die onlangs zijn ontslag indiende als wethouder. Tijdens de raadsvergadering werd ook Marijke Vaes-Schroën als nieuw raadslid toegelaten namens Nederweert Anders. Marijke Vaes vervangt Ria Stienen.

Qua portefeuilleverdeling neemt wethouder Stienen de portefeuille van voorheen wethouder Voss één op één over. De portefeuilleverdeling van het college van B&W ziet er als volgt uit.

Portefeuille burgemeester Birgit Op de Laak
• Wettelijke taken op het gebied van openbare orde, veiligheid en ondermijning
• Kabinet en representatie
• Handhaving
• Bedrijfsvoering, personeel en organisatie
• Dienstverlening en communicatie
• (Eu)Regionale samenwerking
• Projecten
• Verbouwing gemeentehuis (raadzaal)
• Corona-crisis

Portefeuille wethouder Carla Dieteren (JAN) (1ste locoburgemeester)
• Drie decentralisaties (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, participatie en jeugdzorg)
• Inkomen en bijstandsverlening, sociale werkvoorziening
• Leefbaarheid in de kernen (onder andere leefbaarheidsinitiatieven)
• Financiën
• Projecten
• Armoedebeleid
• Gemeenschapshuizen / MFA Pinnenhof
• K(rachtige) 80-gemeenten

Portefeuille wethouder Ria Stienen (Nederweert Anders) (2de locoburgemeester)
• Invoering Omgevingswet (inclusief afronding Buitengebied in Balans)
• Plattelandsontwikkeling, inclusief toerisme en recreatie
• Duurzaamheid en klimaatbeleid
• Milieu
• Openbare ruimte (afval, glasvezel) en Water
• Ruimtelijke ontwikkeling (bestemmingsplannen, vergunningen, grondbedrijf en
monumenten)
• Projecten
• Platteland in Ontwikkeling

Portefeuille wethouder (Peter Koolen (D66 Nederweert) (3de locoburgemeester)
• Welzijn (sport, onderwijs breed, cultuur, subsidiebeleid, volksgezondheid, doelgroepen)
• Accommodaties m.u.v. gemeenschapshuizen
• Verkeer, vervoer en infrastructuur
• Volkshuisvesting
• Economie en bedrijvigheid (met uitzondering van toerisme en recreatie)
• Projecten
• Bengele Beweegt / Uitwijck
• Centrumplan
• Leisureontwikkeling A2-Randweg West – Hotel
• Ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen kern Nederweert
• Alternatief tracé (inclusief snelfietsroute Weert-Nederweert) en Kanaalzone
• Investeringsagenda SML

Ook interessant
Politiek

Groenlinks doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen Nederweert en Weert

De kandidatencommissie van Groenlinks heeft geconcludeerd dat er voldoende geschikte kandidaten zijn…
Lees verder
Politiek

Jorik Franssen voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker Nederweerter VVD

Gemeenteraadslid Jorik Franssen is voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker voor de…
Lees verder
Politiek

Martin van Montfort opnieuw lijsttrekker D66 Nederweert

Martin van Montfort is opnieuw gekozen als lijsttrekker van D66 Nederweert voor de…
Lees verder
Nieuwsbrief
Wil je niets missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actualiteiten, verhalen en inspiratie
in Ospel, Ospeldijk en omgeving. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *