Privacystatement en disclaimer

Ospel Actueel (www.gic.nl) is de handelsnaam van Blue Avocado.

In verband met onze journalistieke werkzaamheden is het in sommige gevallen van belang om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Deze persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technisch en organisatorische wijze beveiligd.

Ospel Actueel zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Voor wie geldt dit privacystatement
Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de website van Ospel Actueel, inclusief bijbehorende apps, en voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief
Ospel Actueel brengt dagelijks regelmatig een email nieuwsbrief uit. U dient zich hiervoor zelf aan te melden. U krijgt na aanmelding een email dat nu (nogmaals) dient te bevestigen. Mocht u zich willen uitschrijven dan is dat mogelijk via een daartoe bestemde afmeld-link onderin de nieuwsbrief

Ospel Actueel zal email adressen uitsluitend en alleen gebruiken voor het versturen van de nieuwsbrief.

Ospel Actueel en social media
Ospel Actueel is actief op diverse ‘social media’. Zij heeft onder meer accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube etc. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die de Ospel Actueel publiceert. Ospel Actueel verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruikt Ospel Actueel generieke informatie, zoals het aantal reacties, onder meer om het bereik van Ospel Actueel te analyseren en het aanbod te verbeteren.

Gevoelige persoonsgegevens
Ospel Actueel verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die in de AVG zijn opgenomen zoals gegevens over ras, geloof, van medische aard, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of een strafrechtelijk verleden tenzij ​de verwerking van de bedoelde gegevens noodzakelijk is voor het journalistieke doel.

Delen van gegevens
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Ospel Actueel deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op rust of wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

Cookies
Ospel Actueel maakt gebruik van cookies en overige technische middelen voor gegevensopslag.

Wij gebruiken cookies voor:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  • het bekijken van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
  • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
  • het optimaliseren van de website

Link naar andere websites
Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Ospel Actueel is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ospel-actueel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u wel een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Beveiliging
Ospel Actueel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@ospel-actueel.nl.

Wijzigingen
Wij doen ons best uw privacy optimaal te beschermen. In verband met mogelijk verbeteringen is het goed denkbaar dat wij dit reglement zullen optimaliseren. Wij staan wat dat betreft open voor uw suggesties.