Ospel actueel nieuws doospsel

Provincie en Nederweert ondertekenen samenwerkingsovereenkomst N266-N275

Op donderdag 25 maart ondertekenden wethouder Peter Koolen en gedeputeerde Hubert Mackus als vertegenwoordiger van de provincie een samenwerkingsovereenkomst voor het project N266-N275 Nederweert. De provincie Limburg en de gemeente Nederweert verbeteren samen met de omgeving de komende jaren een aantal verbindingen rond de N266, N275 en de A2. Dat doen de partijen onder het motto Samen groots, samen verbinden! 

Voorbereidingen

De voorbereidingen van het project N266-N275 Nederweert zijn al in volle gang. Het project stond eerder bekend als het Nieuwe Alternatief. 

Onderdelen

Het project bestaat uit verschillende onderdelen. We zetten ze op een rij:

  • de aanleg van extra op- en afritten van de A2
  • een nieuwe rotonde op de Randweg West met twee parallelwegen naar de KFC/McDonald’s 
  • het opheffen van een fiets- en voetgangersoversteek over de N275 bij McDonald’s
  • een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de N275 nabij tankstation Total
  • het opheffen van een fiets- en voetgangersoversteek over de N275 bij de Lindenstraat
  • een fiets- en voetgangerstunnel onder de N275 nabij de Randwegbrug
  • een fiets- en voetgangersbrug over kanaal Zuid-Willemsvaart en oversteek over de N266 ter hoogte van de Schoolstraat
  • het aanpassen van de rotonde van de N275 bij Eind.

Onderzoeken en schetsontwerpen

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is een volgende stap in de haalbaarheidsfase. De verschillende projectonderdelen zijn nu nog lijnen en stippen op een kaart. In deze fase worden deze concreter uitgewerkt. Zoals het uitvoeren van diverse onderzoeken en het opstellen van voorlopige schetsontwerpen voor de verschillende projectonderdelen. Er wordt met belanghebbenden gesproken over de haalbaarheid hiervan. Als het nodig is, worden onderdelen aangepast zodat er een definitief schetsontwerp kan worden gemaakt. De haalbaarheidsfase duurt tot december 2021. 

Vervolgfases

Het project gaat dan over naar de volgende fase: de ‘planvormingsfase’. In deze fase werken we het definitief schetsontwerp uit in technische tekeningen en een werkomschrijving. Als dit klaar, is gaan we het project uitvoeren: de ‘uitvoeringsfase’. Hiervoor zullen de provincie en de gemeente een nieuwe overeenkomst sluiten, een zogenaamde realiseringsovereenkomst.

Aanbesteding adviesbureaus 

Het opstellen en uitwerken van de schetsontwerpen en de gesprekken met belanghebbenden (stakeholders) gebeurt door een gespecialiseerd bureau. De provincie en de gemeente zijn hiervoor een aanbestedingsprocedure opgestart. Meerdere adviesbureaus hebben zich ingeschreven. De aanbestedingsprocedure is in de afrondende fase. 

Informatiebijeenkomst

De verwachting is dat de gunning op maandag 12 april definitief is. Het bureau dat het werk gegund krijgt, kan daarna direct aan de slag. Eén van de eerste acties is het organiseren van een algemene informatiebijeenkomst voor belanghebbenden. Hoe die bijeenkomst er uit komt te zien, is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. 

Verbeteren en verbinden

Het project N266-N275 Nederweert verbetert verbindingen van het wegennetwerk (regionaal en lokaal) en de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Het verbetert ook de leefbaarheid én het verbindt mensen. “Het is een project waar we samen trots op mogen zijn, vandaar ons motto Samen groots, samen verbinden!”, aldus wethouder Koolen en gedeputeerde Mackus. Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst werd het projectgebied bezocht. Dat deden de heren op de fiets. 

Bron: Gemeente Nederweert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *