Rust bankje veldkruis Moostdijk

Een regelmatig passant van het veldkruis bij de splitsing Moostdijk-Kampersweg uitte de wens om hier een bankje te plaatsen om er even te rusten en in gedachten te verzinken. Toen dorpsgenoot timmerman Jan Vossen dit vernam, vond hij het een eer om een bankje van zeer duurzaam materiaal te ontwerpen, te vervaardigen en een mooie plek te geven bij het veldkruis. Jan groeide zelf in de nabijheid aan de rand van de Peel op en kent de geschiedenis van het kruis.
Het veldkruis werd op St. Joseph dag 19 maart 1960 ter plaatse “in de Ospelse Peel geplaatst als teken van dankbaarheid voor het verleden en van vertrouwen voor de toekomst namens de grondeigenaren en grondpachters, wier turfvelden door ontginning en ruilverkaveling herschapen zijn in vruchtbare wei- en akkerland” zoals het eeuwfeestboekje van de parochie Ospel in 1963 vermeldt.
De parochie wil als verantwoordelijke voor het kruis de vakman Jan graag dank zeggen voor het plaatsen van het rustbankje en is ervan overtuigd dat menig wandelaar, fietser en automobilist er een moment van rust zal vinden op het mooie bankje in de rustige natuur nabije Groote Peel. De parochie zal proberen het goed te verzorgen.

Sjef Geuns.