SSIL lanceert website voor handhaving in buitengebied

Eind maart is met een druk op de knop de website www.ssil.nl gelanceerd: een online vergaderlocatie voor handhavers in het buitengebied, buitengewoon opsporingsambtenaren en beleidsmedewerkers. Dit platform gaat nog meer bijdragen aan één effectieve overheidsaanpak in Limburg op het gebied van veiligheid. Ook Nederweert is aangesloten. 

Misstanden in buitengebied

Het samenwerkingsverband Samen Sterk in Limburg (SSIL) is in 2019 opgericht en heeft als doel om misstanden in het buitengebied van Limburg effectief te kunnen aanpakken. In het buitengebied kunnen veel vormen van criminaliteit voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het dumpen van drugsafval, stroperij of illegaal crossen. 

Handhavingskaart

Medewerkers van de 39 partners vinden elkaar nu nog beter door deze nieuwe vorm van online samenwerking. Nu de afstemming van handhaving en toezicht in het buitengebied met name online plaatsvindt, is dit een stevige stap vooruit om de samenwerking verder te intensiveren. Via een speciale inlog krijgen buitengewoon opsporingsambtenaren en beleidsmedewerkers toegang tot tal van documenten zoals protocollen, werkafspraken en ook een interactieve handhavingskaart. Dat draagt bij aan efficiëntere preventie, controles en handhaving in het buitengebied.

Ook voor burgers

De website www.ssil.nl heeft ook een openbaar deel voor (Lim)burgers waar allerhande informatie over natuurgebieden en het samenwerkingsverband zelf is te vinden. Ook krijgen burgers een handig overzicht waar en hoe zij melding kunnen maken van criminaliteit en overlast in het buitengebied. 

Georganiseerde aanpak

Veiligheid is een belangrijk thema voor burgers, ondernemers en overheid. “Door signalen en informatie op te halen bij partners is de Veiligheidsagenda Limburg opgesteld. Daaruit wordt invulling gegeven aan verschillende onderwerpen op het gebied van veiligheid. Het vergroten van toezicht en handhaving, maar ook het creëren van meer bewustzijn en preventie op het gebied van veiligheid in het buitengebied is met SSIL een speerpunt hierin”, aldus gedeputeerde Robert Housmans (sociale agenda, zorg en veiligheid). 

Samenwerking in handhaving

“Wij werken samen met onze partners aan veilige en leefbare wijken en buurten en natuurlijk ook in het buitengebied.” Samen Sterk in Limburg (SSIL) is een samenwerking die wordt gevormd door 39 partijen waaronder alle Limburgse gemeenten, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Politie eenheid Limburg, Openbaar Ministerie parket Limburg, Sportvisserij Limburg, Wildbeheereenheden en de terrein beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap en de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten.

Bron: Gemeente Nederweert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *