Terugblik Doospelscafé met als onderwerp “Haaze-Hoof weg”

Afgelopen woensdag, 16 november, was er weer het jaarlijks Doospelscafé van de Dorpsraad Ospel.

Een drukbezochte bijeenkomst mede door het onderwerp van dit jaar. Na een noodkreet van het bestuur van ons gemeenschapshuis Haaze-Hoof en gesprekken met de gemeente, besloot het bestuur van Dorpsraad Ospel, deze editie volledig te wijden aan Haaze-Hoof. De dorpsraad nodigde Vkkl (Vereniging kleine kernen Limburg) uit, om deze avond invulling te geven met als onderwerp: “Het gemeenschapshuis van de toekomst”. Het werd een geslaagde avond.

 

Ramon Vaes opende de avond namens de Dorpsraad en heette iedereen welkom om daarna een terugblik te geven waar de Dorpsraad afgelopen jaar mee bezig is geweest, met daarin ook een evaluatie van het vorige Doospelscafé. Na een uitleg over het waarom van deze avond en wie Vkkl is werd de avond voortgezet door Vkkl. Dat deden ze op een perfecte manier met een presentatie over wat, wie en hoe gaan we om met de gemeenschapshuizen van de toekomst. Want iedere gemeente worstelt met de gemeenschapshuizen.

 

Hierna volgden er vijf stellingen om mee aan het werk te gaan. Het gaat bij deze stellingen om Haaze-Hoof het rechter gedeelte van het gebouw en niet om de Vrienden van de Peel. De meer dan tachtig aanwezigen werden in vijf groepen verdeeld en gingen aan de slag met de volgende stellingen:

 

BESTUUR EN BEHEER

Het is aan het bestuur om een nieuwe toekomstvisie op te stellen

 

DRAAGVLAK VOOR HUIS VAN DE GEMEENSCHAP

Inwoners en gebruikers zijn consumenten, draagvlak is niet nodig

 

FINANCIËN EN TOEKOMSTBESTENDIGE EXPLOITATIE

Om financieel gezond te blijven moet het anders……….

 

HET GEBOUW

Dit gebouw is zonder rigoureuze aanpassingen ongeschikt voor de toekomst

 

MARKETING EN SALES

Met een betere bekendheid verandert er voor De Haaze-hoof niet veel

 

Er werd heel wat gediscussieerd bij de vijf tafels.

 

Hierna werd er teruggekoppeld en de algemene uitkomst was dat Haaze-Hoof voor Ospel moet blijven bestaan. MAAR OP WELKE MANIER? Dat moet van de mensen uit Ospel komen. Het bestuur van Haaze-Hoof kan dit niet alleen. Vandaar ook de oproep: ”Kom met ideeën of sluit je aan om een werkgroep te vormen die hiermee aan de slag gaat”.

 

 

De avond werd door de voorzitter van de Dorpsraad afgesloten en hierna was er zoals we begonnen met koffie/thee en vlaai, maar dan met een borrel en een hapje.

 

Was je er niet bij maar wil je je wel inzetten, in welke vorm dan ook, om Haaze-Hoof te behouden voor de toekomst? Bestuur is erg geholpen met mensen die meedenken en doen. Meld je bij één van de bestuursleden of stuur even een mailtje naar haazehoof@outlook.com