Uitreiking van drie Koninklijke onderscheidingen in Nederweert

Een Koninklijk lintje als waardering!

De jaarlijkse Lintjesregen, ter gelegenheid van de viering van Koningsdag, waardeert de belangeloze inzet van mensen voor onze gemeenschap. Het heeft Zijne Majesteit behaagd…

Op maandagochtend 26 april ontvingen mevrouw Marleen Jennissen, de heer Hans Heijnen en de heer Marc Beelen een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Op de Laak. Zij werden alle drie benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bij de uitreikingen zijn uiteraard de RIVM-voorschriften in acht genomen.

Ook dit jaar ging vanwege corona de ontvangst van alle gedecoreerden en ereburgers op Koningsdag in het gemeentehuis niet door. Wel kregen zij al eerder allemaal een doos bonbons van de burgemeester thuis gestuurd.

De gedecoreerden

Mevrouw Marleen Jennissen (67 jaar), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Jennissen zet zich al 22 jaar in voor de gemeenschap en met name voor de berging van een in de oorlog neergestorte bommenwerper. In dat kader heeft zij een intensief en persoonlijk contact opgebouwd met nabestaanden van de bij de crash omgekomen bemanningsleden.

Van 1999 tot 2015 maakte zij deel uit van de Stichting op vleugels der Vrijheid Echt. Zij nam in 1999 het stokje van haar vader over die de crash van een bommenwerper in de oorlog van nabij meemaakte en zich na de oorlog beijverde voor de berging van de vermiste bemanningsleden. Zij deed historisch onderzoek naar gecrashte vliegtuigen in de gemeente Echt-Susteren, ze probeerde nabestaanden van de diverse crashes op te sporen en contacten te leggen. Zij was medeauteur voor een lesbrief voor leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs en was betrokken bij de totstandkoming van een documentaire over de evacuatie en bevrijding van Echt-Susteren.

Van 2015 tot 2019 was zij actief voor de Stichting berging Stirling W7630 MG-M. Door haar vasthoudendheid en geholpen door een documentaire op NPO2, en daarmee gepaard gaande landelijke aandacht voor de vele nog niet geborgen vliegtuigen in Nederland, is in september 2019 haar doel bereikt: de daadwerkelijke berging van de Stirling bij de Abdij Lilbosch.

Op dit moment is ze bezig met onderzoek naar de deportaties van inwoners van Echt naar Friesland en met onderzoek naar een crash in de Biesbosch.

Sinds begin 2020 is zij ook actief als vrijwilligster in de horeca van Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert–Eind en de Open Inloop d’Indj in Nederweert-Eind.

De heer Hans Heijnen uit Nederweert-Eind (54 jaar), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Heijnen zet zich al 28 jaar belangeloos in voor de gemeenschap Nederweert-Eind.

Gedurende 28 jaar (1993-heden) is hij actief voor tennisvereniging T.C. Eynderveld Nederweert-Eind. Hierbij zet hij zich vooral in bij het ontwerp en de opmaak van het clubblad, de opmaak van de reclameborden en het ontwerp van allerlei uitingen van de club.

Vanaf 1993 is hij ook actief voor Karnavalsvereiniging De Piepkukes Nederweert-Eind. Hij verzorgt ieder jaar het volledige ontwerp en de opmaak van de carnavalskrant ’t Kuukekrentje. Vanaf 2003 verzorgt hij ook alle reclame- en promotieuitingen van de vereniging en in de seizoenen 2007/2008 en 2018/2019 ontwierp en verzorgde hij het drukwerk bij gelegenheid van de viering van de 44- en 55-jarige jubilea van de vereniging. Gedurende vier jaar (2004 tot en met 2007) was hij bestuurslid van de vereniging.

Gedurende 22 jaar (1997 tot en met 2018) was de heer Heijnen actief voor Voetbalvereniging RKSV Eindse Boys Nederweert-Eind. Hij maakte de opmaak voor de reclameborden langs de velden, programmaboekjes en uitnodigingen voor bijzondere gebeurtenissen. In 2009 verzorgde hij alle ontwerpen bij gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Tot eind 2015 was hij verantwoordelijk voor de opmaak en het ontwerp van clubblad De Groenwitter.

Al 21 jaar (2000-heden) kan vrijwel iedere vereniging en instelling uit de kern Eind een beroep op hem doen als het gaat om het ontwerpen van logo’s en drukwerk. Zo is hij regelmatig actief voor basisschool De Tweesprong, Seniorenvereniging Eind, Dorpsraad Eind en Buurtschap Eendracht Nederweert-Eind. En dat doet hij allemaal belangeloos.

Gedurende 15 jaar (2003 tot en met 2017) verzorgde hij ontwerpen van logo’s en alle drukwerk (affiches, flyers en advertenties) voor Festeynder.

Al 16 jaar (2005-heden) is hij als vrijwilliger actief voor Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof. Ook hier verzorgt hij alle ontwerpen voor flyers, affiches, informatiegidsen et cetera. Hij is ook actief als standwerker in de oude drukkerij ‘De Piependje Pörs’ waar het ambachtelijk drukkersvak wordt gedemonstreerd. Hij zette zich zeven jaar (2010 tot en met 2016), naast het verzorgen van het drukwerk, in als figurant en als vrijwilliger bij de opbouw en afbraak voor het Eynder Winterfestijn en doet dat vanaf 2019 voor het Eynder Pieck Festeyn.

De heer Marc Beelen uit Nederweert-Eind (50 jaar), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Beelen zet zich al 31 jaar in voor de gemeenschap.

Gedurende 20 jaar (1990-2010) hiervan was hij als vrijwilliger actief voor hetGilde van Wieērter Stadsschötte Ste. Catharina 1480.

Gedurende 27 jaar (1990-2017) was hij actief voor Festeynder als lid van de werkcommissie die de daadwerkelijke uitvoering voor haar rekening nam. Gedurende 10 jaar (1998-2008) was hij ook lid van de Culturele Commissie van de Dorpsraad Eind die belast was met de organisatie van de Festeynder.

Al 29 jaar (1992-heden) is de heer Beelen betrokken bij Karnavalsvereiniging De Piepkukes Nederweert-Eind. In 1992 was hij samen met zijn tweelingbroer Bart de Prins van Nederweert-Eind en vanaf dat moment is hij voor deze vereniging actief. Tien jaar (1993-2013) was hij bestuurslid en sinds vijf jaar (2016-heden) is hij dit weer en is hij ook de Vorst van de vereniging.

Van 1993 tot 2016 is hij actief geweest voor de Stichting Lambieck Knoup Wieërt. Deze stichting zet zich in voor het behoud van de Weerter cultuur waarbij zij sociaal-maatschappelijke activiteiten steunt. Hij was lid van het dagelijks bestuur (2001-2012), presentator/gastheer (2001-2015) en medeorganisator (2001-2015) van de Lambieckavond, presentator (2005-2009) van de kienavonden (opbrengst voor een goed doel), lid van de commissie die de keuze en uitreiking van de prestigieuze Jan van der Croon eremedaille regelt (2009-2016) en lid van de commissie In- en Externe contacten (2008-2016).

Vanaf 1997 is hij als vrijwilliger actief voor het Schuttersgilde St. Lucie Nederweert. Vanaf 1999 is hij commandant en heeft hij de leiding bij straatoptredens en schuttersoptochten. Gedurende acht jaar (2010 tot en met 2017) was hij voorzitter.

Al 12 jaar (2000 tot en met 2004 en 2015-heden) zet hij zich in voor de Venerabele broederschap van Onse Lieve Vrouwe tot Weert 1404 als lid van het processiecomité.

Gedurende 18 jaar (1998 tot en met 2015) was hij dé Hulpsinterklaas voor Nederweert-Eind en vier jaar (1995-1999) was hij bestuurslid en voorzitter van de Gerardusbuurt Nederweert-Eind.

Vanaf 2013 is decorandus actief voor de Oud Limburgse Schuttersfederatie als assistent van de paradecommandant bij de openingsceremonie (vlaggenparade) van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS). Vanaf 2013 heeft hij ook zitting in de normencommissie. De normencommissie houdt zich bezig met het beheer en de actualisatie van de algemene wedstrijdnormen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.

Sinds 2014 is de heer Beelen koster van de Sint Gerardus Majellakerk in Nederweert-Eind. Een functie die hij met volle overgave en groot verantwoordelijkheidsgevoel vervult.

Bron: Gemeente Nederweert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *