Veranderingen in afvalinzameling Gemeente Nederweert

In september 2023 verandert de inzameling van restafval en GFT (groente-, fruit- en tuinafval). U leest hier de belangrijkste wijzigingen. 

Bron: site van de Gemeente Nederweert.

Hoe ziet de afvalinzameling er nu uit, tot 1 september

  • GFT en restafval kunt u via de duobak aanbieden. De duobak wordt wekelijks geledigd.
  • Vanaf januari 2023 schaffen we het weegsysteem af.
  • De kosten voor het inzamelen van restafval en GFT verrekenen we in het vaste tarief. U hoeft niet extra te betalen voor het aanbieden van de duobak.
  • PMD (plastic, metaal en drinkkartons) halen we wekelijks op in de speciale doorzichtige zakken. Deze zakken zijn gratis verkrijgbaar bij een groot aantal afhaalpunten. PMD wordt op dezelfde dag ingezameld als de duobak. 
  • Luier- en incontinentiemateriaal blijven we apart inzamelen via de bekende inzamellocaties.
  • Het inzamelen van glas, textiel en oud papier verandert in 2023 niet. Ook voor de milieustraat verandert er niets.

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen vanaf 1 september

Voor restafval krijgen alle huishoudens medio 2023 een nieuwe container. Kijk hier voor meer informatie over het leveren van de nieuwe container

Restafval

Huishoudens in de gemeente Nederweert betalen vanaf 1 september 2023 per lediging van de grijze restafvalcontainer. Kosten lediging grijze restafvalcontainer: € 4,26 per lediging. Kosten lediging grijze rolbox: € 2,50 per lediging. 

De lediging van de grijze restafvalcontainer vindt plaats in de oneven weken (37, 39, 41 enz.). De inzameldag blijft hetzelfde.

GFT

De huidige groene duobak/rolbox is vanaf 1 september 2023 alleen bestemd voor het aanbieden van GFT (groente-, fruit-, tuinafval). De kosten voor het aanbieden van GFT worden verrekend in het vastrecht. U betaalt voor het GFT niet per kilo of per lediging.

De lediging van de groene GFT-container vindt plaats in de even weken (36, 38, 40 enz.). De inzameldag blijft hetzelfde.

PMD

PMD wordt wekelijks opgehaald via de speciale doorzichtige gele zakken. De inzameldag blijft hetzelfde.

Luier- en incontinentiemateriaal

Luier- en incontinentiemateriaal blijven we apart inzamelen via de bestaande inzamellocaties.

Glas, textiel en oud papier

Het inzamelen van glas, textiel en oud papier verandert in 2023 niet.

Milieustraat

Voor de milieustraat verandert er niets. Meer info: www.weert.nl/milieustraat.

Afvalinzameling bij hoogbouw en appartementen

Omdat we voor de appartementen en hoogbouw maatwerk leveren ontvangt u een persoonlijke informatiebrief waarin u wordt geïnformeerd welke inzamelmiddelen u ontvangt. Vanaf 1 september heeft u twee verschillende inzamelmiddelen voor GFT (groente-, fruit-, en tuinafval) en restafval. Een aantal geselecteerde complexen kan het GFT naar een ondergrondse container brengen. Voor het aanbieden van GFT betaalt u niets extra. U betaalt voor het aanbieden van restafval € 4,26 per lediging van 140 liter container en € 2,50 per lediging van de 40 liter rolbox. 
PMD blijven we wekelijks ophalen via de speciale doorzichtige zakken. Luier- en incontinentiemateriaal blijven we apart inzamelen via de bekende inzamellocaties. Het inzamelen van glas, textiel en oud papier verandert in 2023 niet. Ook voor de milieustraat verandert er niets.

Waarom een nieuw afvalsysteem?

Samen op termijn minder afval produceren en het afval beter gescheiden aanbieden, zodat het beter verwerkt kan worden. Dat zijn de twee redenen om afval anders in te gaan zamelen. Bovendien kunnen duobakken, waarbij twee verschillende afvalstromen in één bak zitten, op termijn niet meer ingezameld worden. Ook het beheersen van de kosten is een belangrijk onderdeel. 

Beter scheiden scheelt in kosten

Gemeenten betalen geld voor het ophalen en verwerken van restafval. De hoogte van dit bedrag hangt af van de hoeveelheid restafval dat verbrand moet worden. De rijksoverheid verhoogt ieder jaar de kosten voor het verbranden van restafval. Daar hebben we geen invloed op. Doen we niks aan de berg restafval dan stijgt de rekening elk jaar voor het verwerken van het afval. Met elkaar kunnen we die stijging wel zo laag mogelijk houden door afval zo goed mogelijk te scheiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *