Week tegen Eenzaamheid

In de Week tegen Eenzaamheid worden in het hele land activiteiten

georganiseerd om extra aandacht te vragen voor mensen die zich alleen of

eenzaam voelen. In Nederweert besteden we in deze week extra aandacht

aan allerlei initiatieven die bijdragen aan het stimuleren van sociale

contacten en onderlinge verbinding. Dit past bij het gedachtegoed van

Positieve Gezondheid waarbij we willen dat iedereen zich welkom voelt om

mee te doen.

Van 28 september tot en met 4 oktober worden allerlei creatieve, sportieve,

educatieve en gezellige activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Veelal

activiteiten die ook gedurende het jaar plaatsvinden en waar iedereen

dus vaker dan eens naartoe kan gaan. De activiteiten die zijn gemeld

staan in deze inloper. Maar waarschijnlijk vinden er nog veel meer mooie

bijeenkomsten plaats die leuk zijn om te bezoeken.

Ik heb veel waardering voor alle initiatiefnemers en vrijwilligers die zich in

deze week maar ook gedurende het hele jaar inzetten voor anderen. Jullie

maken Nederweert elke dag een beetje mooier. Dank je wel daarvoor.

Iedereen is van harte welkom. Ik zou het fijn vinden als u met iemand komt

die de stap naar een activiteit wat minder makkelijk zet. Denk daarbij aan

een oudere of jongere in uw omgeving die even dat

‘extra steuntje in de rug’ nodig heeft.

Tot ziens bij één van de activiteiten!

Gemeente Nederweert

Wethouder Carla Dieteren