Wethouder Frank Voss sluit politieke periode af

Wethouder Frank Voss van Nederweert sluit zijn carrière in het openbaar bestuur af. Voss (72 jaar) was sinds 2018 wethouder in het college van B&W van Nederweert namens de fractie van Nederweert Anders. Op korte termijn zal de fractie met een voordracht voor een nieuwe wethouder komen.

Nadat hij eerder wethouder en zestien jaar raadslid was in de toenmalige gemeente Heythuysen, werd de heer Voss drie jaar geleden gevraagd om namens de nieuwe fractie van Nederweert Anders het wethouderschap te vervullen. Sinds zijn verhuizing naar Nederweert in 2011 was hij in deze gemeente weer politiek actief. Na een kort familieberaad gaf hij zijn ‘jawoord’ op dit eervolle verzoek.

Uitdagende jaren
De jaren als wethouder waren uitdagend. Eén van de belangrijkste onderwerpen van zijn portefeuille was het buitengebied. In zijn bestuursperiode lukte het om, als een van de eerste gemeenten in Nederland, een omgevingsvisie vast te laten stellen. Andere, stevige, dossiers, waren duurzaamheid, biodiversiteit en het klimaat. Het windpark Ospeldijk en de geplande aanleg van zonnepark Het Kruis zijn hier goede voorbeelden van.

Beleid
Tijdens zijn bestuursperiode werd het groenbeleidsplan met de bijbehorende lijst van beschermde bomen vastgesteld. Ook het klimaatadaptatieplan, dat ervoor moet zorgen dat de gevolgen van de klimaatverandering worden opgevangen, werd vastgesteld. Verder is de doorontwikkeling van recreatie en toerisme in gang gezet. Het uitvoeringsprogramma ‘Gastvrijheid en Beleving’ ligt klaar voor verdere behandeling in de gemeenteraad.

Schone lucht
Een taai onderwerp, waar meer gemeenten hun tanden momenteel op stukbijten, is het afvalbeleid. Eind 2020 vonden de eerste themaraden plaats. Een nieuw afvalbeleid wordt via gerichte participatie dit jaar verder uitgewerkt. Frank Voss zette in zijn bestuursperiode ook zijn handtekening onder het Schone Lucht Akkoord en hij zorgde er mede voor dat er de afgelopen jaren honderden bomen bijkwamen in de gemeente Nederweert.

Balans opmaken
Na drie intensieve jaren was voor de bestuurder de tijd aangebroken om de balans op te maken. “Ik ben er trots op dat ik in de gemeente Nederweert bestuurlijke verantwoordelijkheid mocht dragen. De samenwerking met de collega-bestuurders, de ambtenaren en het directe contact met inwoners en belangenorganisaties had ik nooit willen missen.”

Keuze
Over zijn keuze om te stoppen, zegt de wethouder het volgende: “Het is goed om jezelf een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen de vraag te stellen of je een volgende termijn nog ambieert. Ik heb die vraag voor mezelf beantwoord en dit aan de partij verteld. Door nu een stap opzij te doen, kan mijn opvolg(st)er met een frisse blik mijn takenpakket oppakken.”

Pensioen
Frank Voss bedankt iedereen waarmee hij in zijn bestuursperiode heeft samengewerkt. “Na een arbeidzaam leven van ruim een halve eeuw en een kleine twintig jaar meedraaien in het openbaar bestuur, gaat mijn pensioen nu echt van start”, aldus de wethouder. In verband met de geldende coronamaatregelen zal er geen afscheidsreceptie plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *