Zaterdag 6 november stekelstruweel aangeplant bij Windpark Ospeldijk door kinderen van Jong Nederland Ospel.

Windpark Ospeldijk nadert voltooiing. Zaterdag 6 november werd een start gemaakt met de landschappelijke afwerking rond de 4 molens. Kinderen van Jong Nederland Ospel hebben stekelstruweel aangeplant. De gemeente Nederweert stelde het plantgereedschap beschikbaar.

Bij grote ruimtelijke projecten vindt altijd natuurcompensatie plaats. Rondom de molens van Windpark Ospeldijk is gekozen voor stekelstruweel speciaal ter bevordering van de bedreigde boerenland vogelsoorten patrijs, zomertortel en ringmus.

Stekelstruweel

Stekelstruwelen, of doornstruwelen, zijn dichte bosschages met lage doornige struiken. Een landschappelijke kwaliteit die vrijwel is verdwenen in het moderne boerenland in de omgeving van het windpark. Net als overigens elders in Nederland.

Het boerenlandschap van vroeger ontleende een groot deel van zijn charme én soortenrijkdom aan de kleine landbouwperceeltjes omzoomd met ruigtes en struwelen. Echte boerenlandsoorten als patrijs, zomertortel en ringmus floreerden hier.

Deze mooie vogelsoorten zijn nu helaas bijna verdwenen uit Nederland. De natuurcompensatie voor Windpark Ospeldijk bood Coöperatie Zuidenwind een mooie gelegenheid deze fraaie vogels van het boerenland een duwtje in de rug te geven.

Voor patrijzen werden de laatste jaren al speciale maatregelen getroffen in de directe omgeving van het windpark. Samen met boeren zijn bloemrijke akkers aangelegd. En Gemeente en Waterschap beheren bermen en slootkanten patrijsvriendelijk. Mét resultaat, de patrijzenstand in Ospeldijk neemt de laatste jaren toe. In Nederland is de trend nog sterk dalend maar met de juiste ingrepen blijkt deze trend lokaal om te buigen. Coöperatie Zuidenwind wil graag meehelpen deze positieve trend te versterken.

Rond molen 1 achter het pompstation van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) zijn – met hulp van de kinderen van Jong Nederland Ospel – stekelstruwelen aangeplant bestaande uit sleedoorn, wegedoorn, duindoorn, hondsroos, egelantier, heggenroos, duinroos, liguster en kruisbes. De doornige lage begroeiing die zo ontstaat wordt een veilige broedplaats en vluchtplek voor vogels.

In het midden van de struwelen staan enkele wilde appels en wilde peren die wat groter uit zullen groeien en op termijn boven het struweel uit gaan steken.

Vanaf maart zullen de struwelen in bloei komen beginnend met de wit bloeiende sleedoorn. Daarna volgen in verschillende tinten wit en roze de peren en appels, daarna de rozen, en de bloeiperiode eindigt met de heerlijk ruikende liguster in de zomer. ‘s Winters zijn de struwelen overladen met zwarte, blauwe, oranje en rode bessen en rozebottels.

Ook bij de andere molens worden beplantingen aangelegd met oa boskriek, vuilboom, lijsterbes en gelderse roos. Op de molenterpen – de verhogingen direct rond de molenvoet – worden oa brem en gaspeldoorn geplant, lage struikjes die in voorjaar en zomer geel bloeien.

Na het planten van de struiken zal een bloemenmengsel ingezaaid worden om de nog kleine aanplant in het eerste jaar meteen op te fleuren. Later zal de vegetatie vanzelf een natuurlijker karakter krijgen als inheemse grassen en kruiden het overnemen.

bronnen : Sovon Vogelonderzoek
foto’s : Jos van de Kerkhof, Riet van de Wouw, Willem Maris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *