InwonersPeelklokje

Peelklokje 08-15 januari

Zondag 9 januari, feest van de doop van de Heer, 10.00 Hoogmis, zwd Drika Hekers-Soers. MISDIENAARS : Zo. 9 jan. 10.00 : Tom en Wout Dirks. KERSTCOLLECTE : Ondanks het uitvallen van…
InwonersPeelklokje

Peelklokje 1-8 januari

Zaterdag 1 januari 2022, Nieuwjaarsdag, Hoogfeest van de heilige Maria, moeder van God, 10.00 Hoogmis, als dankdienst voor weldaden in 2021 en om heil, zegen en vrede in…
InwonersPeelklokje

Peelklokje 18-25 december

Voorlopig worden vanwege de coronamaatregelen ná 17.000 uur geen kerkvieringen gehouden. Zaterdag 18 december, geen avondviering. Zondag 19 december, 4e zondag van de advent, 10.00 Hoogmis, …
InwonersPeelklokje

Peelklokje 9-18 december

In verband met de huidige ontwikkelingen hebben de Nederlandse bisschoppen besloten de coronamaatregelen uit te breiden. Voorlopig worden ná 17.000 uur geen kerkvieringen gehouden en dat geldt ook voor kerstmis. Misintenties van de zaterdagavonden 11/18 december worden…