InwonersPeelklokje

Peelklokje 18-25 december

Voorlopig worden vanwege de coronamaatregelen ná 17.000 uur geen kerkvieringen gehouden. Zaterdag 18 december, geen avondviering. Zondag 19 december, 4e zondag van de advent, 10.00 Hoogmis, …
InwonersPeelklokje

Peelklokje 9-18 december

In verband met de huidige ontwikkelingen hebben de Nederlandse bisschoppen besloten de coronamaatregelen uit te breiden. Voorlopig worden ná 17.000 uur geen kerkvieringen gehouden en dat geldt ook voor kerstmis. Misintenties van de zaterdagavonden 11/18 december worden…
InwonersPeelklokje

Peelklokje 5-13 november

Vrijdag 5 november, 1e vrijdag van de maand, Ziekencommunie. Zaterdag 6 november, 19.00 Avondviering. Zondag 7 november, Hoogfeest van H. Willibrord, bisschop, verkondiger van…
InwonersPeelklokje

Peelklokje 28 oktober-6 november

Donderdag 28 oktober, HH. Simon en Judas, apostelen, 18.40 bidden van het rozenhoedje. 19.00 voor de zieken en ter ere van Maria bij de afsluiting van de Mariamaand oktober. Zaterdag 30 oktober, Zanggroep De Peelklanken, 19.00 Avondviering. Zondag 31…